דרכי מרה 24.10.2021

מחקר המשווה שני משלבי טיפול כימי בקו ראשון לסרטן גרורתי ממקור דרכי מרה

מחקר PRODIGE 38 AMEBICA בחן האם משלב FOLFIRINOX יעיל יותר מתשלוובת ציספלטין+גמזר (Cis+Gem) כטיפול קו ראשון לסרטן ממקור דרכי מרה

מדובר במחקר צרפתי, פאזה 2-3, בו חולים עם סרטן גרורתי ממקור דרכי מרה עברו רנדומיזציה לאחת משתי זרועות טיפול: mFOLFIRINOX מול Cis+Gem. בדווח זה כלולות תוצאות פאזה 2 של המחקר בו המטרה הראשונית היתה שיעור החולים אשר השיגו PFS בחצי שנה.

במחקר השתתפו 191 חולים, 185 מתוכם קיבלו לפחות קורס טיפול אחד. במעקב חציוני של 21 חודשים, שיעור PFS at 6 months היה זהה בשתי הזרועות - 44.6% בזרוע mFOLFIRINOX לעומת 47.3% בזרוע Cis+Gem.יPFS חציוני היה 6.2 חודש בזרוע mFOLFIRINOX לעומת 7.4 חודש בזרוע Cis+Gem.יOS חציוני היה 11.7 חודש בזרוע mFOLFIRINOX לעומת 13.8 חודש בזרוע Cis+Gem. תופעות לוואי דרגה 3 ומעלה נצפו בקרב 72.8% ממטופלי mFOLFIRINOX לעומת 72% ממטופלי Cis+Gem.י2 מטופלים בכל זרוע נפטרו עקב תופעות לוואי הקשורות לטיפול.

מסקנת החוקרים – טיפול mFOLFIRINOX לא השיג את מטרת המחקר וטיפול Cis+Gem נותר כטיפול הסטנדרטי והמועדף כקו ראשון בחולים עם סרטן גרורתי ממקור דרכי מרה.

יש לציין כי אונקולוגים רבים עושים שימוש בתשלובת FOLFOX כטיפול קו ראשון בחולים אלה, ותוצאות מחקר זה מעמידות בספק את יעילות משלב טיפולי זה.

מקור: 

Modified FOLFIRINOX Versus CISGEM Chemotherapy for Patients With Advanced Biliary Tract Cancer (PRODIGE 38 AMEBICA): A Randomized Phase II Study. Journal of Clinical Oncology 0 0:0

נושאים קשורים:  דרכי מרה,  FOLFIRINOX,  סרטן גרורתי,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות