פרולקטין 05.10.2021

מהו תהליך הוויסות של ייצור פרולקטין?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of Endocrinology נמצא כי miR-375 הינו אחראי על ויסות ייצור הפרולקטין דרך החלבונים ESR1 ו-Rasd1

פרולקטין הינו הורמון היפופיזרי אשר מווסת מנגנונים פיזיולוגיים שונים. עם זאת, מנגנון ייצור פרולקטין טרם הובן במלואו. מטרת המחקר הייתה לבחון את התפקודים והמנגנונים בהם miR-375 מקושר לוויסות הייצור של פרולקטין.

בתחילה החוקרים מצאו כי miR-375 מבוטא בעיקר בתאים לקטרוטרופיים בתאי ההיפופיזה של עכברים. על מנת לבחון את תפקידו בתאים אלו החוקרים יצרו עכברים עם knock-out (KO) של הגן ל-miR-375 בעזרת טכנולוגיית Crispr-Cas9.

התוצאות הדגימו כי בעכברים עם KO לגן של miR-375 נצפתה ירידה של 75.7% ב-mRNA של פרולקטין ושל 60.4% ברמות החלבון בבלוטת ההיפופיזה וירידה של 46.1% ברמות הפרולקטין בסרום, ללא השפעה על רמות ההורמונים FSH, LH ו-TSH. בנוסף, החוקרים מצאו כי הקולטן לאסטרוגן מסוג אלפא (Esr1) הינה מולקולה במורד התהליך מ-miR-375.יPCR בזמן אמת ו-Western Blot הראו כי בעכברים עם KO של miR-375 נצפתה ירידה של 40.9% ב-mRNA של Esr1 ושל 42.9% ברמות החלבון בבלוטת ההיפופיזה. ממצאים אלו אוששו גם במחקר in vitro בו ביצעו טרנספקציה של מולקולות מחקות ומעכבות את פעולת miR-375 אל תוך תאים לקטרוטרופיים מסוג GH4 בהיפופיזה. יתרה מזאת, בכלים ביואינפורמטיים חזו, ולאחר מכן הוכח במעבדה כי Rasd1 הינו המוקד להשפעת miR-375 בתאים לקטרוטרופיים. טרנספקציה של Rasd1-siRNA הביאה להשפעה שלילית של Rasd1 בוויסות ESR1.

המסקנה הקולקטיבית של החוקרים הייתה כי miR-375 מגבירה את הייצור של פרולקטין דרך מנגנונים המקושרים ל-Rasd1 ו-Esr1. ממצאים אלו חשובים ביותר בהבנה של מנגנוני הוויסות של ייצור הורמונים היפופיזריים.

מקור: 

Zhang, J.et al. (2021) “miR-375 acts as a novel factor modulating pituitary prolactin synthesis through Rasd1 and Esr1”. Journal of Endocrinology, July 2021. Vol. 250, Issue 1, p. 25-35. doi.org/10.1530/JOE-20-0001

נושאים קשורים:  פרולקטין,  היפופיזה,  הורמונים,  מחקרים
תגובות