היצרות מסתם אאורטלי 05.10.2021

סולם ציונים פשוט בבדיקת אקו לב להיצרות המסתם האאורטלי במיון

חוקרים סבורים כי הכלי שפיתחו מאפשר לרופאים במיון לאבחן חולים עם היצרות של המסתם האאורטלי

אבי העורקים (צילום: אילוסטרציה)
אבי העורקים (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי עד כה, לא קיימת מתודולוגיה מבוססת לאבחון של היצרות המסתם האאורטלי באמצעות FOCUSי(focused cardiac ultrasound). החוקרים העריכו את הדיוק האבחנתי של הסולם הוויזואלי שפיתחו להערכה של היצרות המסתם, כבדיקת סקר בחדר המיון.

החוקרים הכלילו במחקר 72 חולים במיון עם חשד למחלה קרדיווסקולרית. רופאי המחלקה לרפואה דחופה העריכו את החולים להיצרות המסתם האורטלי באמצעות הסולם הוויזואלי, בנוסף לביצוע ה-FOCUS הסטנדרטי. לאחר מכן, טכנאי אולטרסאונד מומחים מדדו את ה-AVAIי(aortic valve area index) במעבדת אקו לב. החוקרים הגדירו כי ערך AVAI של יותר מ- 0.85 ס"מ/מ"ר כמצב ללא היצרות, ערך של 0.6-0.85 ס"מ/מ"ר כהיצרות בינונית וערך של פחות מ-0.6 ס"מ/מ"ר כהיצרות חמורה.

החוקרים דיווחו כי ל-17 (24%) מטופלים הייתה היצרות בינונית או חמורה של המסתם האאורטלי. הם מצאו כי הציון בסולם הוויזואלי, כפי שהעריכו אותו הרופאים במחלקה לרפואה דחופה וטכנאי האולטרסאונד המומחים, הראה התאמה מצוינת (κ = 0.93) וכי קיים קשר חזק בין הציון בסולם הוויזואלי כפי שהוערך על ידי הרופאים לבין ה-AVAI שנמדד על ידי הטכנאים (R = –0.71, p < 0.0001). כמו כן, נמצא כי ציון בסולם הוויזואלי של 3 או יותר, כפי שהוערך על ידי רופאים, היה בעל רגישות של 82%, ספציפיות של 100%, ערך ניבוי חיובי של 100% וערך ניבוי שלילי של 95%, לאבחנה של היצרות בינונית או חמורה במסתם האורטלי. לבסוף, נמצא כי ההימצאות של אירועים חדשים הקשורים להיצרות המסתם במהלך האשפוז הייתה גבוהה יותר בקרב חולים עם ציון של 3 או יותר, כפי שהוערך על ידי רופאים, בהשוואה לשאר החולים (7 (50%) לעומת 2 (3%), p <0.0001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי הסולם הוויזואלי להערכה של היצרות במסתם האאורטלי הינו כלי שימושי לרופאים במחלקה לרפואה דחופה, שאינם קרדיולוגים מומחים.

מקור: 

Furukawa, A. et al. Journal of Cardiology 2021; 77(6); 613-619. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2020.12.006

נושאים קשורים:  היצרות מסתם אאורטלי,  אקו לב,  אולטרסאונד,  מחקרים
תגובות