כוריאוקרצינומה 14.09.2021

גורמים המנבאים עמידות לטיפול קו ראשון במטופלות עם שאתות טרופובלסטיות

במחקר שהתפרסם ב-The Lancet Oncology נמצא כי תחלואה גרורתית, כוראיוקרצינומה ורמות HCG לפני הטיפול מהווים גורמים מנבאים לעמידות לתרופה יחידה במטופלות עם שאתות טרופובלסטיות

מטופלות עם שאתות טרופובלסטיות (Gestational Trophoblastic Neoplasia - GTN) עם ציון סיכון על פי FIGOי(International Federation of Gynecology and Obstetrics) של 5 עד 6 מטופלות לרוב בטיפול קו-ראשון עם כימותרפיה לא-טוקסית יחידה.

מחקרים קודמים הראו כי רק בשליש מהמקרים המטופלות משיגות הפוגה מלאה לאחר טיפול זה ורוב יתר המטופלות נזקקות לטיפול טוקסי של משלב תרופות כימותרפיות על מנת להשיג לבסוף הפוגה. כיוון שמאפייני הריבוד אינם ידועים, מספר מרכזים מציעים טיפול משולב עם מספר תרופות מלכתחילה - מצב המביא לטיפול יתר עבור מטופלות רבות.

במחקר זה החוקרים ביקשו לזהות מאפייני ניבוי לעמידויות לטיפול עם תרופה יחידה, על מנת לספק מידע לרופא המטפל מי מהמטופלות המתייצגות עם ציון FIGO של 5 או 6 ירוויחו מטיפול התחלתי עם משלב של תרופות כימותרפיות.

המחקר בוצע בשיטה רטרוספקטיבית, רב-מרכזית. במחקר נכללו מטופלות עם GTN שהתייצגו עם ציון FIGO של 5 או 6 אשר טופלו באחד משלושה מרכזי טיפול ב-GTN בבריטניה, ברזיל וארצות הברית בין התאריכים 1 לינואר 1964 ל-31 דצמבר 2018. במחקר נכללו רק מטופלות אשר היו במעקב של 12 חודשים ומעלה לאחר הפוגה. מהמחקר הוצאו מטופלות אשר קיבלו טיפול לא-סטנדרטי עם תרופה יחידה (כגון אטופוסיד); טופלו בעבר עם משלב כימותרפי מקו-ראשון או היה מידע חסר עליהן לצורך ניתוח הנתונים. המידע על אודות המטופלות נאסף מהתיקים הרפואיים.

התוצא העיקרי שנבדק היה היארעות עמידות לטיפול כימותרפי לאחר טיפול קו-ראשון או שני עם תרופה כימותרפית יחידה. משתנים הקשורים לעמידות לכימותרפיה לטיפול יחיד זוהו בעזרת רגרסיה לוגיסטית.

בתת קבוצות שהוגדרו לפי המצב ההיסטולוגי של הכוריאהקרצינומה והמחלה הגרורתית, החוקרים ביצעו מודל bootstrap על מנת להגדיר את רמות הסף של HCGי(Human Chorionic Gonadotrophin) לפני טיפול, ולזהות קבוצות של מטופלות עם סיכון גבוה מ-80% (כלומר, עם ערך מנבא חיובי [Positive Predictive Value-PPV] של 0.8) לעמידות לטיפול כימותרפי עם תרופה יחידה.

מתוך 5,025 מטופלות עם GTN בסיכון נמוך, החוקרים זיהו 431 מטופלות עם GTN שהתייצגו עם ציון סיכון על פי FIGO של 5 או 6. כלל המטופלות היו במעקב של שנתיים לפחות. תוצאות המחקר הדגימו כי 141 מתוך 351 (40%) פיתחו עמידות לטיפול עם תרופה כימותרפית יחידה ונזקקו לטיפול כימותרפי משולב על מנת להשיג הפוגה.

רגרסיה לוגיסטית רב וחד-משתנית גילו כי מצב המחלה הגרורתית (יחס סיכויים של 1.9; רווח בר-סמך של 95%, 1.1-3.2; p=0.018), ההיסטולוגיה של הכוריאוקרצינומה (יחס סיכויים של 3.7; רווח בר-סמך של 95%, 1.9-7.4; p=0.0002), ורמות HCG לפני הטיפול (יחס סיכויים של 2.8; רווח בר-סמך של 95%, 1.9-4.1; p<0.0001) הינם מנבאים משמעותיים לעמידות לטיפול כימותרפי יחיד.

במטופלות ללא תחלואה גרורתית וללא כוריאוקרצינומה, רמות HCG לפני טיפול של 411,000 יחידות בינלאומיות/ליטר ומעלה הניבו ערך מנבא חיובי של 0.8 לעמידות לטיפול כימותרפי יחיד. זאת לעומת מטופלות עם מחלה גרורתית או כוריאוקרצינומה אשר השיגו אותו ערך מנבא חיובי של 0.8 עם רמות HCG של 149,000 יחידות בינלאומיות/ליטר ומעלה.

מסקנת החוקרים היתה כי כ-60% מהנשים עם GTN המתייצגות עם ציון סיכון על פי FIGO של 5 או 6 משיגות הפוגה לאחר טיפול עם תרופה יחידה, כאשר רוב המטופלות הנותרות משיגות הפוגה עם משלב כימותרפי.

כדאי לתת טיפול עם משלב כימותרפי מלכתחילה למטופלות עם מחלה גרורתית או כוריאוקרצינומה, ללא קשר לרמות HCG לפני הטיפול או לפי רמות HCG שהוגדרו כמנבאות עמידות לכימותרפיה יחידה.

מקור:

Antonia Braga, et al. (2021) “Predictors for single-agent resistance in FIGO score 5 or 6 gestational trophoblastic neoplasia: a multicentre, retrospective, cohort study”. The Lancet Oncology, August 2021. Vol. 22, Issue 8, p. 1188-1198. doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00262-X

נושאים קשורים:  שאתות טרופובלסטיות,  עמידות לכימותרפיה,  כוריאוקרצינומה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו