טיפול פליאטיבי 13.09.2021

תכנון הטיפול הפליאטיבי לחולים עם לייפת ריאתית אידיופטית

במחקר זה נמצא כי קיים פער בתחום תכנון הטיפול הרפואי בחולי לייפת ריאתית אידיופטית המוביל למצוקה ולסבל של מטופלים שיכולים היו להימנע

מחלת ריאות, אשפוז. אילוסטרציה

תכנון טיפול מתקדם הוא מהלך מומלץ עבור חולים עם מחלות ריאה כרוניות, ביניהן לייפת ריאתית אידיופטית. בפועל, תכנון זה מתבצע לעתים רחוקות יחסית בעקבות גורמים הקשורים למטופל, לרופא ולמערכת, כולל מחסור בזמן, הכשרה והנחיות לגבי תזמון, מרכיבים ותוכן השיחות עם המטופלים. מטרת המחקר היתה לבחון את התפיסות, הניסיון והצרכים הנדרשים לצורך קיום מסגרת עבודה.

החוקרים ערכו מחקר איכותני במערב קנדה על ידי שימוש בראיונות ואנליזה אינדוקטיבית. משתתפי המחקר היו מטופלים, רופאים ועובדים במקצועות אחרים במערכת הבריאות, והם התבקשו לתאר את הניסיון שלהם בתכנון טיפול בחולים עם לייפת ריאתית אידיופטית.

המחקר כלל 20 משתתפים אשר רואיינו בנפרד, בהם חמישה מטופלים, חמישה רופאים, חמישה מטפלים ביתיים וחמישה מטפלים מתחום רפואת החירום. תוצאות המחקר כללו שתי קטגוריות - תפיסות המשתתפים והמלצותיהם.

החוקרים מצאו כי מבחינת התפיסה של המשתתפים את האתגרים בנושא תכנון הטיפול, הגורמים שחוו היו מידע חסר ותזמון באיחור של שיחות. ההמלצות אשר תועדו כללו ביצוע מוקדם יותר של שיחות, תכנון שיחות במבנה פתוח, מתן מידע מפורט ותכנון שלב סוף החיים. המטפלים והמטופלים דיווחו על השאיפה שלהם לכנות, לפתיחות ולבהירות.

אנשי הרפואה קישרו תזמון באיחור של שיחות לטיפול גרוע בסוף החיים ומוות במצוקה. מטפלים ביתיים דיווחו על גישה נוחה ומגויסת של המטופלים לתכנון המקדים של הטיפול. מטפלים מתחום רפואת החירום סיפרו על חוסר בהירות לגבי תפקידים ותיארו מצוקה אצלם, אצלם המטופלים ואצל הרופאים המטפלים.

החוקרים סיכמו כי ניתוח של חוויות שונות סיפק הבנה נוספת באשר לתכנון טיפול אצל חולי לייפת ריאתית אידיופטית. המטופלים והרופאים הביעו את רצונם לייצר תכניות טיפול בשלבים מוקדמים של המחלה. אנשי מערכת הבריאות העלו את הצורך בהבהרת התפקידים ותחומי האחריות בצוות המטפל.

מקור:

Meena Kalluri et. al (2021) American Journal of Hospice and Palliative Medicine DOI: https://doi.org/10.1177/10499091211041724

נושאים קשורים:  תכנית טיפול,  לייפת ריאתית אידיופטית,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות