פעילות אפילפטיפורמית 05.09.2021

השפעת פעילות אפילפטיפורמית באשפוז על תוצאים

חוקרים פיתחו אלגוריתם של בינה מלאכותית למדידה וכימות של עומס הפעילות האפילפטיפורמית ומצאו כי עומס מוגבר מגביר באופן משמעותי את הסיכון לתוצאים שליליים

במחקר שפורסם בכתב העת Annals of Neurology בחנו החוקרים את הקשר מינון-תגובה בין נטל הפעילות האפילפטיפורמית לתוצאים בקרב מטופלים עם מחלה חמורה.

לצורך כך ערכו החוקרים ניתוח רטרוספקטיבי של 1,967 מטופלים עם בעיות נוירולוגיות, פנימאיות או כירורגיות ממרכז יחיד, שנוטרו באמצעות אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG) רציפה למשך 16 שעות או יותר בין השנים 2011 ל -2017.

החוקרים פיתחו אלגוריתם בינה מלאכותית שפירש 11.02 טרה-בייט של בדיקות EEG, ומסוגל לכמת את עומס הפעילות האפילפטיפורמית תוך 72 שעות ממועד ההקלטה. החוקרים העריכו את העומס ב-24 השעות הראשונות של ההקלטה, בתקופה של 12 השעות עם העומס הגבוה ביותר (עומס השיא), ואת העומס המצטבר במהלך 72 שעות הניטור הראשונות.

למידת מכונה שימשה לצורך אומדן של השפעת העומס האפילפטי על התוצאים. לצורך הערכת התוצאים נעשה שימוש ב-modified Rankin Scale, עם יצירת משתנה דיכוטומי עם הערכים "טוב" (0-4) ו- "גרוע" (5-6).

שיא העומס האפילפטי נקשר באופן בלתי תלוי לתוצאים ירודים (p <0,0001). גורמים נוספים שהיו קשרים באופן בלתי תלוי היו גיל, ציון ה-Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score, פרכוסים בזמן ההתייצגות, ואבחון של אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית.

שגיאת כיול המודל חושבה על פני 3 רבדים, על בסיס מרווח הזמן שבין בדיקת ה-EEG האחרונה (עד 72 שעות ניטור) עד לשחרור מן האשפוז: (1) <5 ימים בין הבדיקה האחרונה לשחרור, 0.0941 (רווח בר-סמך 95%: 0.0706–0.1191); 5 עד 10 ימים בין הבדיקה לשחרור, 0.0946 (0.0631–0.1290); (3) > 10 ימים בין הבדיקה לשחרור, 0.0998 (0.0698-0.1335).

לאחר תקנון למספר משתנים, נמצא כי עלייה מ-0 ל-100% בשיא עומס הפעילות האפילפטיפורמית הייתה קשורה להסתברות הגדולה ב-35% לתוצאים שליליים.

לסיכום, מדידה אוטומטית של עומס שיא הפעילות האפילפטיפורמית מספקת יעד נוח, עקבי וניתן לכימות עבור ניסויים אקראיים עתידיים שיערכו במספר מרכזים, שיוכלו לבחון את ההשפעה של דיכוי פעילות אפילפטיפורמית על שיפור התוצאים.

מקור:

Zafar, SF et al. Annals of Neurology. 2021 Aug;90(2):300-311.doi: 10.1002/ana.26161

נושאים קשורים:  מחקרים,  פעילות אפילפטיפורמית,  אלגוריתם,  תוצאים,  בינה מלאכותית,  למידת מכונה
תגובות