מלנומה 01.09.2021

הדיוק האבחנתי של שיטות הדמיה לא פולשניות לאבחון מלנומה

השוואת הדיוק האבחנתי בין בדיקת רופא עור לצד מיטת החולה, טלדרמטולוגיה ושיטות דימות לא פולשניות לאבחון מלנומה

גילוי מוקדם של מלנומה הוא הכרחי על מנת לשפר את יכולת הזיהוי של מלנומה דקה ובת טיפול. שיטות לא פולשניות, הנעזרות במחשב, פותחו על מנת שיבוצעו לצד מיטת החולה ויסייעו באבחון. אולם, טרם בוצעה השוואה ביניהן במסגרת קלינית.

מחקר זה היה מחקר פרוספקטיבי להשוואת הדיוק האבחנתי בין בדיקת רופא עור לצד מיטת החולה, טלדרמטולוגיה (Teledermatology), ושיטות דימות לא פולשניות ( FotoFinder, MelaFind ו-Verisante Aura) .

מחקר זה כלל 184 מטופלים, עם נגע שנצפה בדימות, הוערך ונכרת. משתתפי המחקר גויסו ממרפאות חוץ דרמטולוגיות, דגימות עוריות אובחנו בסמיות על ידי שני פתולוגים, אשר היו מדד הזהב בניסוי זה.

תוצאות המחקר הראו כי ל-56 מטופלים ו-59 נגעים היתה אבחנה היסטופתולוגית של מלנומה, לעומת 128 מטופלים ו-150 נגעים אשר אובחנו כשפירים.

בחישוב הרגישות והסגוליות התקבלו תוצאות של 82.5% ו-52.4%, בהתאמה ל-MelaFind ;21.4% ו-86.2%, בהתאמה ל-Verisante Aura; ו-88.1% ו-78.8% בהתאמה ל-FotoFinder Moleanalyzer Pro. עוד הודגם כי הרגישות והסגוליות של הטלדרמטולוגיה עמדו על 84.5% ו-82.6%, בהתאמה. בדיקת רופא במרפאה הדגימה רגישות של 96.6% וסגוליות של 32.2%.

החוקרים ציינו כי קיימות מגבלות רבות במחקר שבו יש שימוש בפתולוגיה כמדד הזהב לבחינת הרגישות והסגוליות. מחקר זה מדגים כי הכלי בעל הרגישות והסגוליות הגבוהות ביותר היה FotoFinder Moleanalyzer Pro, אשר יכול לסייע, אך לא להחליף, קבלת החלטות קלינית.

מקור:

MacLellan A. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.019

נושאים קשורים:  מלנומה,  טלדרמטולוגיה,  רגישות,  סגוליות,  בינה מלאכותית,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו