דפולריזציה חדרית 24.08.2021

דפולריזציה חדרית תחת שיטות קיצוב שונות – מצא את ההבדלים

טכניקות קיצוב לטיפול בברדיקרדיה וההבדלים בדפולריזציה החדרית המתקבלת

מוניטור לב (צילום: אילוסטרציה)
מוניטור לב (צילום: אילוסטרציה)

חוקרים השוו את ההבדלים בדפולריזציה החדרית המתקבלת מקיצוב בטכניקות nsHBp ,nsLBBp ו-LVSP, ומצאו כי קיצוב בטכניקת nslbbp משמר את הדפולריזציה הפיזיולוגית אך מגביר את חוסרן הסנכרון בין החדרים, ולעומתו קיצוב בשיטת LVSP מביא לדפולריזציה ממושכת, אך שומר על הסנכרון.

טכניקות הקיצוב המוכרות כיום כוללות קיצוב לא סלקטיבי של צרור היס (nsHBp), קיצוב לא סלקטיבי של האלומה השמאלית של צרור היס (nsLBBp) וקיצוב חדרי שמאלי של שריר הלב של המחיצה הבין-חדרית (LVSP).

בכתב העת Heart Rhythm פורסם מחקר שנערך במטרה להשוות בין הטכניקות השונות ולזהות את ההבדלים הקיימים בדפולריזציה החדרית בשיטות השונות. לצורך כך עשו החוקרים שימוש באלקטרוקרדיוגרפיה בתדירות גבוהה במיוחד (UHF-ECG).

החוקרים השתמשו בשיטות הקיצוב השונות לטיפול במטופלים שסבלו מברדיקרדיה. מועדי ההפעלה החדרית בלידים הפרה-קורדיאליים נבדקו באמצעות UHF-ECG, והפרעות בסנכרון החשמלי (e-DYS) חושבו על פי ההפרש שבין ההפעלה הראשונה לאחרונה. משך הדיפולריזציה המקומית (Vd) הוגדר כרוחב מקטע ה-UHF-QRS ב-50% מהמשרעת שלו.

נתונים מ-68 מטופלים עם ברדיקרדיה נאספו במהלך השימוש בטכניקות הקיצוב השונות [nsLBBp (35), LVSP (96) ו-nsHBp (55)].

קיצוב בשיטת nsLBBp הביא ל-e-DYS גדול יותר ביחס ל-LVSP ו-nsHBp [24- מילישניות (28-; 19-) לעומת 12 מילישניות (16-; 9-) ו-10 מילישניות (7; 14), בהתאמה P <0.001].

בהשוואה ל-nsHBp, קיצוב בשיטת nsLBBp הפיק ערכים דומים של Vd בלידים V5 – V8 (36-43 מילישניות מול 38-43 מילישניות; P = NS בכל הלידים) אך היה בעל משך Vd ארוך יותר בלידים V1 – V4 (47–59 מילישניות לעומת 41–44 מילישניות; P < 0.05).

קיצוב מסוג LVSP הביא לערך Vd ממושך בלידים V1 – V8 בהשוואה ל-nsHBp, ול-Vd ארוך יותר בלידים V5 – V8 בהשוואה ל-nsLBBp (44–51 מילישניות מול 36-43 מילישניות; P <0.05), ללא תלות בזמן השיא של גל R בליד V5, או במורפולוגיה של מקטע QRS בליד V1 במהלך קיצוב LVSP.

לסיכום, קיצוב בשיטת nslbbp משמר את הדפולריזציה הפיזיולוגית של חדר הלב השמאלי, אך מגביר את חוסר הסנכרון החשמלי בין החדרים. במהלך קיצוב LVSP ישנה דפולריזציה ממושכת בקיר הלטרלי של החדר השמאלי, אך הסנכרון בין החדרים נשמר.

מקור:

Curila, K et al. Heart Rhythm. 2021 Apr 28:S1547-5271(21)00402-1. doi: 10.1016/j.hrthm.2021.04.025

נושאים קשורים:  קוצב לב,  דפולריזציה,  מחקרים,  ברדיקרדיה
תגובות