COPD 20.07.2021

הקשר בין אטמים ריריים ונפחת לתפקוד הריאתי

במחקר נבחן הקשר בין נפחת ואטמים ריריים, תסמיניים וא-תסמיניים, לביצועים במבחן תפקודי ריאות

חלקם היחסי של אטמים ריריים (mucus plugs) ונפחת (אמפיזמה) במנגנוני הגבלת זרימת האוויר והיפוקסמיה בקרב מעשנים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) אינו ברור.

בכתב העת American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine פורסם מחקר שמטרתו לעמוד על היחס שבין מדדים הדמייתיים של אטמים ריריים ונפחת, למדדי חמצון וחסימה של זרימת אוויר בקרב מטופלים הסובלים מ-COPD.

במסגרת המחקר בוצע ניתוח תמונות של בדיקות CT ריאות ושל התפקוד הריאתי בקרב משתתפי המחקר Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study. רדיולוגים דרגו אטמים ריריים בתמונות של CT ריאות ונתנו להם ציון, ותוכנות הדמיה כימתו באופן אוטומטי את אחוזי הנפחת. קשרים מתוקננים ולא מתוקננים בין דירוג האטם הרירי, אחוזי הנפחת והתפקוד הריאתי נבחנו תוך שימוש ברגרסיה.

תוצאות המחקר העלו כי בקרב 400 מעשנים, 229 (57%) סבלו מאטמים ריריים ו-207 (52%) סבלו מנפחת, וניתן היה לזהות תת קבוצות להן מחלה עם דומיננטיות רירית או נפחתית.

33% מהמעשנים שאצלם זוהו אטמים ריריים נמצאו בדירוג גבוה מתסמינים עקב הריר. דירוג אטם הריר ואחוז הנפחת היו קשורים באופן בלתי תלוי לערכים נמוכים יותר של FEV1 ורוויית חמצן (סטורציה) פריפרית (P <0.001). היחס בין דרגת האטם הרירי לבין תוצאות תפקודי הריאות היה החזק ביותר בקרב מעשנים עם נפחת מוגבלת (P <0.001).

בהשוואה למעשנים עם אטם רירי בדרגה נמוכה, מטופלים אצלם נמצאו אטמים ריריים עם ציונים גבוהים  היו בעלי הציונים הגרועים ביותר במבחן הערכת COPD (COPD Assessment Test) (17.4 ± 7.7 לעומת 14.4 ± 13.3), חוו התלקחויות בשכיחות גבוהה יותר במהלך השנה (0.75 ± 1.1 לעומת 0.43 ± 0.85) וגמאו מרחק קצר יותר בשש דקות של הליכה (329 ± 115 לעומת 392 ± 117 מ') (P <0.001).

לסיכום, אטמים ריריים א-תסמיניים נמצאים בקרב מעשנים בשכיחות גבוהה מאוד והם מקושרים באופן בלתי תלוי לתוצאים במבחן תפקודי ריאות. נתונים אלה מספקים סיבה ומציגים את ההיגיון שיש בעריכת מחקרים המתמקדים בטיפול באטם הרירי בקרב חולי COPD עם אטם רירי בדרגה גבוהה / נפחת בדרגה נמוכה.

מקור:

Dunican, EM et al. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2021 Apr 15;203(8):957-968.doi: 10.1164/rccm.202006-2248OC.

נושאים קשורים:  תפקוד ריאתי,  אטם רירי,  נפחת,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  מחקרים
תגובות