חרדת מוות 29.06.2021

הקשר בין רווחה רוחנית לחרדת מוות במטופלות עם סרטן גינקולוגי

במחקר זה נמצא כי איכות חיים רוחנית היתה קשורה לרמה נמוכה יותר של חרדת מוות בקרב מטופלות עם סרטן גינקולוגי

בשנים האחרונות, רווחה רוחנית היא תחום אשר תופס תאוצה בסין מבחינת תשומת ליבם של מטפלים במערכת הבריאות אליו. מגמה זו מורגשת במיוחד במחלקות אונקולוגיות, אשר זיהו את החשיבות של שיפור איכות החיים הרוחנית של המטופלים אשר מתמודדים עם סרטן.

בניגוד למרבית המחקרים אשר נערכו עד כה בתחום הרווחה הרוחנית ועסקו באמונה דתית, מחקר זה בחן את התחום הרוחני אשר אינו מוגדר כדת רשמית. מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין חרדת מוות לרווחה הרוחנית ואת הגורמים הרלוונטיים של רוחניות בקרב מטופלות עם סרטן גינקולוגי.

מחקר חתך זה נערך בקרב 856 מטופלות עם סרטן גינקולוגי. החוקרים השתמשו בשאלונים The European Organization for Research and Treatment for Cancer Quality of Life Questionnaire-spiritual well-being 32י(EORTC QLQ-SWB32) ו-Templer's Death Anxiety Scaleי(T-DAS) על מנת להעריך את הרווחה הרוחנית וחרדת המוות בקרב המשתתפות.

תוצאות המחקר הראו כי דירוג QLQ-SWB32 הגבוה ביותר היה 75.13 והתייחס למערכות יחסים גשמיות, והנמוך ביותר היה 60.33 והתייחס לקשר של המטופלת למשהו או מישהו בעל מאפיינים שמימיים. הדירוג הממוצע בסולם אשר בחן חרדת מוות היה 5.31.

החוקרים מצאו כי דירוג יחס המטופלות למישהו או משהו בעל מאפיינים שמימיים היה היחיד אשר לא היה קשור לחרדת מוות. סך הכל, מטופלות שהיו עם רמה נמוכה יותר של חרדת מוות דיווחו על רווחה רוחנית טובה יותר. דירוג גבוהה בתחום היחסים הגשמיים היה אצל מטופלות אשר גרו עם בן זוג (p<0.001) ואצל אלה אשר היו נשואות (p=0.001). מטופלות עם דירוגי Global-SWB הגבוהים ביותר היו בפנסיה (p=0.019).

החוקרים סיכמו כי על פי תוצאות המחקר הרווחה הרוחנית של מטופלות עם סרטן גינקולוגי בסין לא היתה פחות טובה בהשוואה למדינות אחרות אשר נפוצה בהן אמונה דתית. כמו כן, הם כתבו כי מטופלות עם חרדת מוות ברמה נמוכה יותר היו עם רווחה רוחנית טובה יותר.

לכן, מומלץ כי הצוות הרפואי יפנה תשומת לב לבריאות הרוחנית של מטופלות עם סרטן. דאגה לרווחה הרוחנית של המטופלות צריכה להוות מרכיב בסיסי בטיפול בסרטן.

מקור:

Yue Feng  et. al (2021) BMC Palliative Care DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-021-00778-3

נושאים קשורים:  איכות חיים רוחנית,  סרטן,  חרדת מוות,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות