לוקמיה לימפובלסטית 03.06.2021

תוצאות טיפול נסיוני בילדים ובצעירים חולי לוקמיה לימפובלסטית חריפה

במסגרת המחקר בוצע המעקב הארוך ביותר אחרי ילדים ומבוגרים צעירים חולי B-ALL חוזרת שטופלו עם תאי CD19.28ζ-CAR T אוטולוגיים

טיפול עם תאי T בעלי קולטנים לאנטיגן CD19 כימרי (CD19-CAR) משרה בשיעורים גבוהים תגובה אצל ילדים ומבוגרים צעירים חולי לוקמיה לימפובלסטית חריפה של תאי Bי(B-ALL), אך שיעורי החזרה של המחלה גבוהים. ההשפעה של השתלה אלוגנית של תאי גזע המטופואטים (alloHSCT) לאחר טיפול CD19-CAR T-cell לשיפור תוצאים בטווח הארוך בקרב אוכלוסית מטופלים זו טרם נבחן.

החוקרים ערכו שלב I של מחקר קליני בו נבדק נסיון טיפול עם תאי CD19.28ζ-CAR T אוטולוגיים אצל ילדים ומבוגרים צעירים חולי B-ALL עם היסטוריה של חזרת מחלה או מחלה עמידה לטיפול. החוקרים בדקו תגובה ותוצאים קליניים בטווח הארוך.

במחקר נכללו 50 משתתפים. 31 מהם (62%) השיגו רמיסיה מוחלטת. שימוש בפלודאראבין/ ציקלופוספאמיד טרם להגברת שעור רמיסיה מוחלטת (29/42, 69%) בהשוואה למטופלים אשר לא טופלו בצורה זו. כמו כן, לאחר מעקב חציוני של 4.8 שנים, שרידות חציונית כוללת היתה 10.5 חודשים (95% רווח בר-סמך, 6.3-29.2 חודשים). 22 מתוך 28 שהשיגו תוצאה של מחלה רזידואלית מינימאלית שלילית בלבד המשיכו לטיפול עם alloHSCT.

אצל המטופלים אשר השלימו טיפול עם alloHSCT, חציון השרידות הכוללת עמד על 70.2 חודשים ( 95% רווח בר-סמך, 10.4 חודשים עד משך אשר לא היה ניתן להעריך). היארעות החזרות המצטברת לאחר alloHSCT היתה 9.5%  (95% רווח בר-סמך, 1.5-26.8) לאחר 24 חודשים.

החוקרים סיכמו כי במסגרת המחקר בוצע המעקב הארוך ביותר אחרי ילדים ומבוגרים צעירים עם B-ALL לאחר טיפול מסוג CD19-CAR T-Cell. כמו כן, הם כתבו כי הראו שטיפול ברצף עם תאי T מסוג CD19.28ζ-CAR ולאחר מכן alloHSCT היה בעל פוטנציאל להביא לכדי שליטה טובה במחלה אצל ילדים ומבוגרים צעירים עם B-ALL רפרקטורית או בחזרה.

מקור:

Nirali N. Shah et. al (2021) Journal of Clinical Oncology DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.20.02262

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפובלסטית חריפה של תאי B,  רמיסיה,  עמידות לטיפול
תגובות