פוטותרפיה ביילוד 30.05.2021

ניבוי הצורך בפוטותרפיה לאחר שחרור ילודים מבית חולים

במחקר זה נמצא כי שימוש במודלים של Δ-TSB הדגים יכולת מצוינת לניבוי TSB מעבר לסף לפוטותרפיה לאחר שחרור היילוד

בדיקת סקר לבילירובין לפני שחרור מבית החולים מתבצעת על מנת לזהות יילודים אשר נמצאים בסיכון לפתח היפרבילירובינמיה בהמשך. ההמלצה של האקדמיה לרפואת ילדים היא להשתמש בגרף המציין רמות בילירובין בקורלציה לגיל (נומוגרמת Bhutani) על מנת להנחות את המעקב אחר היילודים, ובגרף אחר לקבוע המלצה לפוטותרפיה.

מטרת החוקרים היתה להעריך מודלים מנבאים אשר מתבססים על ההפרש בין המדידה האחרונה של בילירובין כולל בסרום (TSB) טרם השחרור לערך הסף שקבעה האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים (Δ-TSB) על מנת לנבא TSB לאחר השחרור מעל ערך הסף לפוטותרפיה, ומיוצגים על ידי גרף בודד.

במחקר השתתפו 148,162 יילודים אשר נולדו בשבוע הריון 35 או מאוחר יותר, אשר ה-TSB שלהם לא עבר את ערך הסף לפוטותרפיה, ואשר לא טופלו עם פוטותרפיה במסגרת אשפוזם לאחר הלידה. החוקרים ביצעו השוואה בין שלושה מודלים שונים לניבוי.

תוצאות המחקר הראו כי 2623 פעוטות (1.8%) עברו את הסף לפוטותרפיה לאחר השחרור מבית החולים. ההסתברות שניבאו החוקרים להגעה מעבר לסף לפוטותרפיה לאחר השחרור נע בין 56% ל-Δ-TSB בין 0 ל-1 מיליגרם/ דציליטר תחת ערך הסף ל-0.008% עבור Δ-TSB >7 מיליגרם/ דציליטר תחת ערך הסף.

מסקנת החוקרים היתה ששימוש במודלים של Δ-TSB הדגים יכולת מצוינת לניבוי TSB מעבר לסף לפוטותרפיה לאחר השחרור.

מקור:

Michael W. Kuzniewicz et. al (2021) Pediatrics DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-019778

נושאים קשורים:  מחקרים,  פוטותרפיה,  בילירובין,  היפרבילירובינמיה,  יילוד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות