טיפול פליאטיבי 26.04.2021

טיפול בחולי סרטן ערמונית בשנה האחרונה לחיים

אמצעים לשיפור איכות טיפול בסוף החיים במטופלים עם סרטן הערמונית

המחקר העדכני בסרטן הערמונית התרכז בייחוד באמצעים לזיהוי מוקדם. יש מחסור של מידע לגבי תמותה כללית מהמחלה כמו גם הטיפול בסוף החיים. זיהוי של צורכי הטיפול יאפשר יצירת מודלים מתאימים של טיפול רפואי, הקצאת משאבים טובה יותר ועיצובם כך שיתאפשר מתן איכות חיים טובה יותר בסוף החיים בעבור מטופלים אלה.

מטרת המחקר שפורסם בכתב העת Journal of Palliative Care היתה לכמת ולבחון את השימוש של שירותים של מערכת הבריאות הניתנים למטופלים אלה. סיבת המוות במטופלים שהשתתפו בניסוי לא היתה בהכרח סרטן הערמונית.

המטופלים שנכללו באנליזה היו כל המטופלים עם אבחנה של סרטן שנפטרו בתקופה של שנתיים בבית חולים יחיד. מידע על הטיפול האמבולטורי, אלקטיבי וביקור במיון, כמו גם טיפול פליאטיבי במהלך שנה טרם המוות - נאספו.

בסה"כ השתתפו 77 מטופלים, מתוכם ל-60 מטופלים (78%) היו 545 פגישות עם נוכחות ב-473 (86.8%) פגישות. נרשמו היעדרויות רבות יותר מפגישות בששת החודשים האחרונים לחיים, 56 לעומת 16 (p<0.001).

ביקורים עם הצוות הסיעודי הכפילו עצמם בששת החודשים האחרונים לחיים, 117 לעומת 66. בקרב המטופלים אירעו סה"כ 173 אשפוזים ע"י 63 מהמטופלים במחקר (81.8%), סה"כ 1,816 ימי אשפוז. בממוצע, אשפוז נמשך 10.5 ימים, בממוצע 2.7 אשפוזים בעבור כל מטופל.

32 מהמטופלים (41.6%) נבדקו ע"י הצוות הפליאטיבי, בסה"כ 192 מפגשים. 78 (40.6%) מהמפגשים היו במסגרת של בית חולים ו-114 (59.4%) היו במסגרת קהילתית.

מסקנת החוקרים היתה שבסוף החיים, מטופלים עם סרטן הערמונית משתמשים במשאבים רבים של מערכת הבריאות. הבנה זו היא בעלת משמעיות קליניות וכלכליות על מערכת הבריאות. שינוי מודל הטיפול לטיפול איכותי יותר בסוף החיים הוא אפקטיבי כלכלית.

מקור:

Tien T, Gkougkousis E, Allchorne P, Green JSA. The Use of Healthcare Services by Prostate Cancer Patients in the Last 12 Months of Life: How Do We Improve the Quality of Care During This Period? J Palliat Care [Internet]. 2021 Apr 26;36(2):93–7. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  טיפול פליאטיבי,  חולה סופני
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות