סרטן הריאות 14.04.2021

השוואה בין ניתוח חזה בסיוע וידיאו לכריתת אונה בניתוח פתוח

מחקר זה הראה שלניתוח חזה בסיוע וידיאו VATS תוצאים טובים יותר בהשוואה לכריתת אונה בחולי סרטן ריאות של תאים לא קטנים

מחקרים הראו בעבר כי ניתוח חזה בסיוע וידיאו (Video-assisted thoracoscopic surgery, VATS) מפחית אשפוזים וכאב בהשוואה לכריתת אונה בניתוח פתוח לטיפול בסרטן ריאות של תאים לא קטנים. בגלל שיעור הנפטרים הנמוך, קשה להראות הבדלים בשרידות במחקרים בודדים.

מטרת מחקר זה היתה להשוות תמותה לטווח קצר וארוך בין סוגי הניתוחים בסקירה שיטתית ומטה-אנליזה.

המחקר בחן באופן שיטתי מחקרים שהשוו בין VATS לבין ניתוח פתוח לכריתת אונה וניתחו נתונים לגבי תמותה תוך 30 יום או שרידות ארוכת טווח (>5 שנים). עבור תוצאים ארוכי טווח, נבחרו מחקרים עם חולים באותו שלב של הסרטן, או אם נכללו מספר שלבים, המחקרים בחנו את המחקרים בהתאם לציון הנטייה שלהם.

במחקר נמצאו 33 מחקרים שכללו 61,633 חולים. VATS הוביל לתמותה נמוכה יותר לעומת הניתוח הפתוח (יחס סיכויים, 0.64; רווח בר סמך של 95% [CI] – 0.56 עד 0.73) ושרידות ארוכת טווח גבוהה יותר (HR, .88; 95% CI, 0.81 עד 0.96). שרידות ללא מחלה הייתה בשיעור דומה בשתי הקבוצות (HR, 0.94, 95% CI, 0.80 עד 1.10).

VATS נקשר לתמותה נמוכה יותר ושרידות ארוכת טווח גדולה יותר בהשוואה לניתוח פתוח לכריתת אונה בחולי סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים. עם זאת, שיעור השרידות ללא מחלה הייתה דומה בין שתי הקבוצות.

מקור:

Hernandez-Vaquero D. et al. (2021) Ann Thorac Surg. 111(1):302-313.

נושאים קשורים:  ניתוח חזה,  כריתת אונה,  סרטן ריאות,  מחקרים
תגובות