ליקויי ראייה 14.04.2021

על הקשר שבין גיל ומידת הפגיעה בראייה לאיכות חיים

חוקרים סבורים כי ישנו קשר חזק בין ליקוי ראייה לבין איכות החיים בעיקר באנשים מבוגרים

בדיקת ראייה. אילוסטרציה

ידוע כי לליקוי ראייה עלולה להיות השפעה שלילית על איכות החיים הקשורה בראייה (VRQoL - vision-related quality of life), אך לא ברור עד כה כיצד קשר זה משתנה עם הגיל, במידות השונות של ליקוי ראייה. מטרת החוקרים היתה לקבוע את קשר החתך והקשר האורכי בריבוד לגיל, בין חומרת ליקוי הראייה לבין ה-VRQoL.

החוקרים התבססו על מחקרי הבסיס והעוקבה בסינגפור בשם SCES-1י(2009-2011) ו-SCES-2י(2015-2017). הם הכלילו בסך הכל 3,068 משתתפים ממחקר ה-SCES-1 (גיל ממוצע 59.5 עם סטיית תקן של 9.8 שנים; 50.2% נשים) ו-1,919 משתתפים מ-SCES-2 (גיל ממוצע 56.8 עם סטיית תקן של 8.3 שנים; 49.9% נשים).

החוקרים הגדירו ליקוי ראייה כחדות ראייה של פחות מ-0.3 logMAR (logarithm of the minimum angle of resolution) ואת חומרת הליקוי כמתונה-בינונית (ציוני logMAR נמוכים יותר מחציון של כל האנשים עם ליקוי ראיה) וחמורה (ציון logMAR חציוניים ומעלה). כמו כן, הגדירו את ההיארעות של ליקוי הראיה כאשר הליקוי לא היה קיים בתחילת המחקר אך כן הופיע במעקב.

את הגילאים ריבדו לקבוצות של 40-49, 50-64 ו-65 ומעלה. החוקרים השתמשו בציונים משאלון השפעה על איכות הראייה ובו 32 שאלות, על מנת לבחון את התחומים "קריאה", "ניידות" ו"התחום הרגשי" של ה-VRQoL. כמו כן, השתמשו במודלים של רגרסיה לינארית רבת-משתנים, על מנת לקבוע את ההקשרים לפי ריבוד לגיל, של ליקוי ראייה קיים או חדש, לכל שלושת התחומים של ה-VRQoL, לאחר נטרול לערפלנים אפשריים.

החוקרים מצאו כי מתוך 807 אנשים עם ליקוי ראייה קיים, ל-55.9% היה ליקוי קל-בינוני ול-44.1% ליקוי ראייה קשה.

כמו כן, נמצא כי בהשוואה לאנשים ללא ליקוי ראייה, אנליזות עם ריבוד לפי גיל הראו כי הירידה בתחומי ה-VRQoL היתה מובהקת רק בקבוצות הגיל המבוגרות יותר (ליקוי ראייה קל-בינוני: ירידה של 6.2% בציוני הניידות ו-8.1% בציוני הקריאה בגילאי 65 ומעלה; ליקוי ראייה קשה: ירידה של 8.5-13.4% בשלושת התחומים של ה-VRQoL בגילאי 50 או פחות).

לבסוף, דיווחו החוקרים כי הקשרים לגיל מבוגר יותר באו לידי ביטוי בצורה משמעותית יותר בליקוי ראייה חדש (168 נבדקים), שם ירידה בכל שלושת תחומי ה-VRQoL הייתה ניכרת רק בקרב בני 65 ומעלה, בהשוואה לאנשים ללא ליקוי ראייה חדש.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הקשרים בין ליקוי ראייה ל-VRQoL באים לידי ביטוי בעיקר באוכלוסייה מעל גיל 65. הם סבורים כי עובדה זו מדגישה את הצורך בבדיקות סקר סדירות ושיטות התערבות מוקדמת, במטרה למנוע נוכחות והופעה של ליקוי ראייה חדש, המובילות לירידה באיכות החיים הקשורה לראייה באנשים אלה.

מקור:

Kidd Man, R. E. et al. American Academy of Ophthalmology 2021; 128(3); 354-363. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.07.046

נושאים קשורים:  מחקרים,  גיל,  איכות חיים,  ראייה,  ירידה בראייה
תגובות