טיפול נמרץ 08.04.2021

האם פרוביוטיקה שניתנת כבר בטיפול נמרץ מפחיתה זיהומים נרכשים?

במחקר נבדק האם מתן פרוביוטיקה מסוג Lactobacillus Plantraum 299v כבר ביחידות טיפול נמרץ מאריכה חיים ומגנה מפני זיהומים נרכשים בבית חולים

מתן טיפול בפרוביוטיקה מסוג Lactobacillus Plantraum 299v בבגירים המטופלים בטיפול נמרץ יכול להפחית זיהום נרכש בבית החולים. מטרת המחקר היתה לבדוק האם מתן מוקדם ומתמשך של פרוביוטיקה מסוג זה  ביחידה לטיפול נמרץ האריך משך חיים. תוצאות המחקר פורסמו בעיתון Intensive Care Medicine.

בוצע מחקר מקרה-בקרה אקראי מבוקר במספר מרכזים רפואיים. מטופלים תוך 48 שעות מאשפוזם בטיפול נמרץ ושעתידים להישאר שם מעבר ליום שלאחר האשפוז יכלו להשתתף במחקר. L. Plantrum 299v או אינבו ניתנו מיד לאחר גיוס למחקר ולעוד 60 ימים. התוצא העיקרי שנבדק היה משך שרידות מחוץ לבית החולים עד 60 יום (DAOH60). תוצא משני כלל זיהום מהדבקה בבית החולים.

תוצאות המחקר הראו שממוצע DAOH60 בקבוצת ההתערבות (n=110) היה 49.5 (טווח בין רבעוני של 37-53) ובקבוצת הביקורות (n=108) היה 49 (טווח בין רבעוני של 43.8-53). הפרש בין הקבוצות היה 0.0 (רווח בר-סמך של 95%; 6.1-7.1, p=0.55).

בקבוצת ההתערבות נצפו 8 (7.3%) מקרים של זיהום נרכש בבית החולים, לעומת חמישה (4.6%) מקרים בקבוצת האינבו עם יחס סיכויים של 1.62 (רווח בר-סמך של 95%; 0.51-5.1) ברמת מובהקות של p=0.57. לא נצפו תופעות לוואי חמורות או המקושרות לנטילת פרוביוטיקה.

מסקנת החוקרים היתה כי מתן מוקדם ולמשך תקופה של פרוביוטיקה מסוג Lactobacillus Plantrum 299v למטופלים המאושפזים בטיפול נמרץ נמצא בטוח, אך ללא שיפור בתוצאים.

מקור:

Litton, E., et al (2021). “Early and sustained Lactobacillus plantarum probiotic therapy in critical illness: the randomised, placebo-controlled, restoration of gut microflora in critical illness trial (ROCIT)”. Intensive Care Med, March 2021, Vol. 47, Issue 3, p. 307–315. https://doi.org/10.1007/s00134-020-06322-w

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרוביוטיקה,  שרידות מחוץ לבית החולים,  זיהום נרכש בבית החולים
תגובות