תיאור מקרה 11.03.2021

תיאור מקרה: מלנומה מוחית ראשונית בחולה פדיאטרי

מקרה של נער בן 17 עם מלנומה מוחית ראשונית בדגש על הממצאים הרדיולוגיים וחשיבות הגישה המולטידיסציפלינרית באבחון

מלנומה מוחית ראשונית היא מחלה נדירה ויש צורך בסף חשד קליני גבוה על מנת להגיע לאבחנה רדיולוגית. נכון להיום, תוארו מספר מקרים בודדים של המחלה בחולים פדיאטריים.

בתיאור מקרה שפורסם ב-American Journal of Case Reports הרופאים תיארו מקרה של נער בן 17 עם מלנומה מוחית ראשונית בדגש על הממצאים הרדיולוגיים הצפויים וחשיבות הגישה המולטידיסציפלינרית באבחון המחלה.

אבחנת הנער התבצעה לאחר שהתייצג עם פרכוס טוני-קלוני חדש ללא חסרים נוירולוגיים מוקדיים בבדיקה גופנית.

בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ראשונית נמצאה מסה היפרדנסית, פרה-פלצינית באזור הפרונטלי הימני. בהמשך, בדיקת תהודה מגנטית הדגימה מסה אקסטרה-אקסיאלית היפר-אינטנסית ב-T1 והיפואינטנסית ב-T2 באזור האונה הפרונטלית הימנית.

לאחר מכן, בוצעה כריתה של המסה ונמצא כי המראה המאקרו-סקופי שלה היה שחור עם פיגמנט רב. אנליזה היסטופתולוגית הדגימה כי מדובר במלנומה ראשונית תוך-מוחית ממארת, ללא מקור דרמטולוגי או עיני אחר.

החוקרים סיכמו כי למעשה לא ניתן לאבחן מלנומה מוחית ראשונית באמצעים רדיולוגיים בלבד אם לא נלקחה אנמזה או בוצעה בדיקה גופנית. אבחנת המחלה עודנה מורכבת ויש צורך בשלילת אטיולוגיות אחרות ונקיטת גישה רב תחומית כדי להגיע לאבחנה.

מקור:

Otero-Soto, G.A et al.  (2021) Am J Case Rep 2021; Am J Case Rep 2021; 22:e926749

נושאים קשורים:  מחקרים,  תיאור מקרה,  בני נוער,  רדיולוגיה,  מלנומה מוחית
תגובות