מחקרים 28.02.2021

אישפוז ביתי כטיפול פליאטיבי בסרטן: משתנים הקשורים באישפוזים לא מתוכננים ומוות בבית החולים

תיאום טוב יותר בין הרופאים בבית החולים לבין הרופאים בקהילה עשוי למנוע אישפוזים לא מתוכננים במטופלי סרטן פליאטיביים

אישפוז ביתי בסוף החיים יכול לעיתים להיקטע ע"י אישפוז לא מתוכנן בבית חולים (אישפוז שאיננו חלק מתוכנית הטיפול המתוכננת), דבר שמעלה את הסבירות למוות בבית החולים. מטרת החוקרים שמחקר שהתפרסם ב-BMC palliative care הייתה לתאר את ההתרחשות של אישפוזים לא מתוכננים בבית החולים במטופלי סרטן המקבלים טיפול פליאטיבי בביתם. בנוסף, החוקרים ביקשו לזהות את המשתנים הקשורים באישפוזים לא מתוכננים ומוות בבית החולים במטופלים אלו.

המחקר שבוצע היה מחקר רטרוספקטיבי עם מרכז מחקר יחיד (בעיקר לילי בצפון צרפת). במחקר הוכללו מטופלים חולי סרטן ששוחררו ממרכז זה לאישפוז ביתי בין ינואר 2014 לדצמבר 2017. החוקרים העריכו את ההיארעות של האישפוזים הלא מתוכננים באמצעות שימוש במודל קפלן מאייר ושיטות קלבפלייש ופרנטיס. החוקרים בחנו את הפקטורים הקשורים באישפוז לא מתוכנן באמצעות מודל קוקס הספציפי לסיבה מסויימת. הפקטורים הקשורים במוות בבית החולים הוערכו באמצעות רגרסיות לוגיסטיות.

במחקר השתתפו 142 מטופלים. 82 מהמטופלי (57.7%) עברו אישפוז לא מתוכנן אחד או יותר. רוב האישפוזים הלא מתוכננים היו קשורים בתסמינים פיזיים. היוזם לאישפוז היה בן משפחה או רופא משפחה. ייעוץ פליאטיבי לאחר השיחרור היה קשור בסיכון נמוך יותר להיארעות של אישפוז לא מתוכנן. 65 מהמטופלים (47.8%) מהמטופלים נפטרו בבית החולים. כמו כן, נמצא באנליזה רב משתנית שמגורים לבד והנוכחות של ילד אחד או יותר בבית היו באסוציאציה למוות בבית החולים.

יותר מ40% ממטופלי הסרטן שקיבלו טיפול של סוף החיים בבית לא אושפזו באופן בלתי מתוכנן בבית החולים. נתון זה משקף את האפקטיביות של טיפול פליאטיבי. אולם, יותר ממחצית מהאישפוזים הלא מתוכננים היו בעקבות אירועים אקוטיים. תוצאות המחקר מציעות שיתכן שיש צורך להגביר את המיקוד על חיזוי של האירועים האקוטיים, בעיקר באמצעות תיאום טוב יותר של הרופאים בבית החולים ובקהילה.

מקור: 

Gamblin V, Prod’homme C, Lecoeuvre A, Bimbai A-M, Luu J, Hazard P-A, et al. Home hospitalization for palliative cancer care: factors associated with unplanned hospital admissions and death in hospital. BMC Palliat Care [Internet]. 2021 Dec 26;20(1):24. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אשפוז,  טיפול פליאטיבי,  סרטן
תגובות