אקרומגליה 17.02.2021

הקשר בין אקרומגליה לבין תסמונת התעלה הקרפלית

מחקר שהתפרסם ב-European Journal of Endocrinology מצא כי טיפול כירורגי בתסמונת התעלה הקרפלית יכולה להוות סימן ראשון המסייע לאבחנה של אקרומגליה בנשים

תסמונת התעלה הקרפלית (Carpal Tunnel Syndrome - CTS) נפוצה מאוד במטופלים עם אקרומגליה עם היארעות מדווחת של 19%-64%. מחקר עוקבה בוצע על מנת להעריך את הקשר בין שתי אבחנות אלו.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי לאומי בשוודיה שכלל את כל המטופלים עם אבחנה של אקרומגליה בין השנים 2005-2017. המידע נאסף דרך מרשמי ביטוח בריאות בשוודיה.

מידע אודות תסמונת התעלה הקרפלית נאסף עד 8.5 שנים לפני אבחון באקרומגליה, עם מעקב עד תמותה או סיום המחקר. יחסי היארעות מתוקננים (Standardised incidence ratios - SIR) עם רווח בר-סמך של 95% חושבו להופעת CTS באוכלוסיה הכללית לצורך ביקורות.

התוצאות כללו 556 מטופלים עם אקרומגליה (50% נשים) שאובחנו בגיל ממוצע של 50.1±15. במהלך תקופת המחקר, 48 מטופלים אובחנו עם תסמונת התעלה הקרפלית ו-41 מטופלים עברו לפחות ניתוח אחד לתיקונה. מתוך אלה, 35 (85%) עברו ניתוח לתיקון תסמונת התעלה הקרפלית לפני האבחון באקרומגליה עם מרווח ממוצע של 2.2 (רווח בר סמך 0.3-8.5) שנים.

ה-SIR לניתוח לתיקון תסמונת התעלה הקרפלית לפני אבחון באקרומגליה עמד על 6.6 (רווח בר-סמך 4.8-8.9). נשים עם אקרומגליה היו בסיכון מוגבר לתסמונת התעלה הקרפלית מאשר גברים (יחס סיכונים 2.5: רווח בר-סמך של 95%, 1.3-4.7).

החוקרים ראו כי לאנשים עם אקרומגליה יש היארעות גבוה פי שישה לעבור ניתוח לתיקון תסמונת התעלה הקרפלית לפני אבחון באקרומגליה, ביחס לשאר האוכלוסיה. מרבית המטופלים עם אבחון מושלב של אקרומגליה ותסמונת התעלה הקרפלית אובחנו בתסמונת התעלה הקרפלית לפני שאובחנו באקרומגליה.

שימת לב לסימנים של אקרומגליה במטופלים עם תסמונת התעלה הקרפלית יכולה לקצר את משך העיכוב באבחון באקרומגליה, במיוחד בקרב נשים.

מקור:

Vouzouneraki, K. et al.  (2021). “Carpal tunnel syndrome in acromegaly: a nationwide study”, European Journal of Endocrinology. Feb. 2021. Vol. 184, Issue 2, p. 209-216. doi.org/10.1530/EJE-20-0530

נושאים קשורים:  תסמונת התעלה הקרפלית,  אקרומגליה,  מחקרים
תגובות