תסמונת DRESS 06.01.2021

רגישות יתר לתרופות בילדים, תסמונת DRESS והטיפול בה

במחקר נמצא כי תסמונת DRESS בקרב ילדים מערבת לרוב את הכבד, בעלת פרוגנוזה טובה בסך הכל אך עלולה להוביל לסיבוכים חמורים

ידוע כי תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים, DRESS - Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms - היא תגובה של רגישות יתר לתרופות שעלולה לגרום לסיבוכים קטלניים. על אף כי יש נתונים מספקים על תסמונת DRESS במבוגרים, למיטב ידיעתם של החוקרים, לא בוצעה סקירת ספרות דומה בילדים. מטרת החוקרים, אם כך, היתה לבצע סקירה של הנתונים הזמינים בנוגע ל-DRESS באוכלוסיה הפדיאטרית.

החוקרים ביצעו סקירת ספרות שיטתית העוסקת בילדים (עד גיל 18) שחלו ב-DRESS. הם כללו 82 מאמרים עם 148 חולים – מתוכם ל-97.9% היתה פריחה בעור והכבד היה האיבר השני בשכיחותו שהיה מעורב (84.5%).

הם מצאו כי מבין 143 החולים שדווח כי קיבלו טיפול כלשהו, 85.3% קיבלו טיפול עם סטרואידים מערכתיים. זאת ועוד, דיווחו כי מתן של אימונוגלובולינים לווריד בלבד לא הצליח לשפר את הסימפטומים בחמישה מטופלים שקיבלו אבחנה שגויה, בעוד חולים שקיבלו טיפול עם אימונוגלובולינים לווריד בשילוב עם סטרואידים (2.7%) חוו שיפור קליני מהיר.

זאת ועוד, שיעור התמותה הכולל היה נמוך (3.0%) והסיבוכים כללו כשל רב מערכתי ומצוקה נשימתית חריפה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי DRESS בילדים מערב לרוב את הכבד. הם סבורים כי עם טיפול, הפרוגנוזה טובה בדרך כלל, אם כי סיבוכים חמורים בכל זאת יכולים להתרחש.

לדעת החוקרים, קורטיקו-סטרואידים בשילוב עם אימונוגלובולינים דרך הווריד במקרים חמורים עשויים להוות טיפול יעיל ב-DRESS בילדים. מגבלות המחקר כללו זמינות נתונים מוגבלת לניתוח הסטטיסטי.

מקור: 

Kim, G. Y. et al. JAAD 2020; 83(5); 1323-1330. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.03.081

נושאים קשורים:  קורטיקו-סטרואידים,  תסמונת DRESS,  דרמטולוגיה,  ילדים,  אלרגיה לתרופות,  מחקרים
תגובות