דורבאלומאב 27.12.2020

דורבלומאב, טרמלימומאב וכימותרפיה כטיפול קו ראשון בסרטן ריאות של תאים קטנים

תוצאות המחקר תומכות בשימוש בדורבלומאב ופלטינה-אטופוסיד כטיפול קו ראשון בסרטן ריאות של תאים קטנים מתקדם

מחקר ה-CASPIAN הדגים כי טיפול קו ראשון עם דובלומאב, אטופוסיד וציספלטין או קרבולפטין מוביל לשרידות כוללת משופרת לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינה יחד עם אטופוסיד בסרטן ריאות של תאים קטנים בשלב מתקדם (extended stage small cell lung cancer-ES-SCLC). במאמר שפורסם ב-Lancet Oncology הוצגו תוצאות נוספות ממחקר ה-CASPIAN אשר כללו השוואת שרידות כוללת עם דורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד לעומת פלטינה-אטופוסיד בלבד.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו השוואת שרידות כוללת עבור דורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד לעומת פלטינה-אטופוסיד בלבד והשוואת שרידות כוללת עבור דורבלומאב ופלטינה-אטופוסיד לעומת פלטינה-אטופוסיד בלבד. בטיחות הוערכה בכל החולים אשר קיבלו מנה אחת לפחות של הטיפול.

במחקר השתתפו 805 חולים כאשר מתוכם 268 קיבלו דורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד, 268 נוספים קיבלו דורבלומאב ופלטינה-אטופוסיד ו-269 קיבלו פלטינה-אטופוסיד. זמן המעקב החציוני היה 25.1 חודשים.

במחקר נמצא כי טיפול עם דורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד לא הוביל ליתרונות בהיבט שרידות כוללת לעומת פלטינה-אטופוסיד עם זמן שרידות כוללת חציוני של 10.4 חודשים לעומת 10.5 חודשים. לעומת זאת, טיפול דורבלומאב ופלטינה-אטופוסיד הוביל לשיפור מובהק סטטיסטית בשרידות כוללת לעומת פלטינה-אטופוסיד עם זמן שרידות כוללת חציוני של 12.9 חודשים לעומת 10.5 חודשים (יחס סיכונים, 0.75; רווח בר-סמך 95%: 0.62-0.91; p=0.0032).

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מדרגה 3 ומעלה היו נויטרופניה ואנמיה. תופעות לוואי קשות התרחשו ב-45% מהמשתתפים בקבוצת ה דורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד, 32% מהמשתתפים בקבוצת הדורבולומאב ופלטינה-אטופוסיד ו-36% מהמשתתפים בקבוצת הפלטינה-אטופוסיד. מקרי תמותה הקשורים לטיפול התרחשו ב-5% מהמשתתפים בקבוצת הדורבלומאב, טרמלימומאב ופלטינה-אטופוסיד, 2% מהמשתתפים בקבוצת הדורבלומאב ופלטינה אטופוסיד ו-1% מהמשתתפים בקבוצת הפלטינה-אטופוסיד.

החוקרים מסכמים כי דורבלומאב עם פלטינה-אטופוסיד מובילה לשרידות כוללת משופרת לעומת פלטינה-אטופוסיד אך הוספה של טרמלילומאב לטיפול עם דורבלומאב אינה משפרת שרידות כוללת ומגבירה את שיעור תופעות הלוואי ומקרי התמותה הקשורים בטיפול. תוצאות המחקר תומכות בשימוש בדורבלומאב ופלטינה-אטופוסיד כטיפול קו ראשון ב-ES-SCLC.

מקור: 

Goldman, J.W. et al. (2020) The Lancet Oncology. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30539-8

נושאים קשורים:  דורבאלומאב,  פלטינה,  אטופוסיד-פלאטינום,  טרמלימומאב,  NSCLC,  מחקרים
תגובות