NSCLC 19.08.2020

דורבאלומאב וטרמלימומאב עם או ללא כימותרפיה לטיפול ב-NSCLC גרורתית

הוספת כימותרפיה לאימונותרפיית קו ראשון לא משפרת שרידות כוללת ב-NSCLC גרורתית אך קשורה בשרידות ללא התקדמות מחלה ושיעור תגובה אובייקטיבית גבוהים יותר

הוספת כימותרפיה לאימונותרפיית קו ראשון לא משפרת שרידות כוללת ב-NSCLC גרורתית אך קשורה בשרידות ללא התקדמות מחלה ושיעור תגובה אובייקטיבית גבוהים יותר. כמו כן, רעילות הטיפול המשולב גבוהה יותר. ייתכן והוספה של כימותרפיה יכולה להועיל למטופלים עם PD-L1 TPS השווה או גדול מ-50%.

נכון להיום, טיפול קו ראשון ל-NSCLC  מתקדמת כולל מונותרפיה עם מעכב PD-1 בשילוב עם כימותרפיה. מחקרים קודמים הדגימו כי משלב של מעכבי בקרה חיסונית יכול להוביל לשרידות משופרת לעומת כימותרפיה. במחקר זה החוקרים השוו שרידות כוללת במטופלים עם NSCLC קשקשית או שאינה קשקשית, מתקדמת אשר קיבלו דורבאלומאב וטרמלימומאב עם או ללא כימותרפיה כפולה מבוססת פלטינה.

במחקר השתתפו מטופלים עם NSCLC משלב IV,יEGFR/ALK מזן הבר וסטטוס ECOG של 0 או 1. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות כוללת. תוצאים משניים כללו שרידות ללא התקדמות מחלה, שיעור תגובה אובייקטיבית ותופעות לוואי.

לאחר זמן מעקב חציוני של 16.6 חודשים לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בהיבט שרידות כוללת בין שתי זרועות הטיפול. שרידות ללא התקדמות מחלה הייתה טובה יותר באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת מעכבי הבקרה החיסונית יחד עם כימותרפיה (יחס סיכונים מתוקנן, 0.67; רווח בר-סמך 95%, 0.52-0.88; חציון 7.7 חודשים לעומת 3.2 חודשים) שיעור תגובה אובייקטיבית היה גבוה יותר בקבוצת הטיפול המשולב גם כן: 28% לעומת 14% בקבוצת שקיבלה מעכבי בקרה חיסונית בלבד (יחס סיכויים, 2.1; p=0.001). אנליזת תת-קבוצות לא הדגימה הבדלים בין זרועות הטיפול בתקנון להיסטולוגיית הגידול, מין, גיל או סטטוס עישון. בקבוצת החולים עם ביטוי PD-L1 TPS השווה או גדול מ-50% הייתה מגמה לכיוון שרידות כוללת טובה יותר (יחס סיכונים 0.64; 0.40-1.04; p=0.07). בנוסף, החוקרים מצאו שיעור תופעות הלוואי מדרגה 3 ומעלה במטופלים שקיבלו כימותרפיה בנוסף למעכבי בקרה חיסונית היה גבוה יותר מאשר בקבוצה השניה (82% לעומת 70%). תופעות לוואי נפוצות כללו דיספנאה, בחילה והקאות. ההיארעות של תופעות לוואי אימוניות הייתה דומה בשתי הקבוצות. תופעות לוואי מדרגה 5 התרחשו ב-5 מטופלים בזרוע הטיפול המשולב וב-3 מטופלים בקבוצה שקיבלו מעכבי בקרה חיסונית בלבד.

החוקרים מסכמים כי הוספת כימותרפיה לאימונותרפיית קו ראשון לא משפרת שרידות כוללת ב-NSCLC גרורתית אך קשורה בשרידות ללא התקדמות מחלה ושיעור תגובה אובייקטיבית גבוהים יותר. כמו כן, רעילות הטיפול המשולב גבוהה יותר. ייתכן והוספה של כימותרפיה יכולה להועיל למטופלים עם PD-L1 TPS השווה או גדול מ-50%.

מקור:

Leighl, N.B. et al

נושאים קשורים:  NSCLC,  כימותרפיה,  דורבאלומאב,  טרמלימומאב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות