משככי כאבים 05.08.2020

מתן אופיואידים באופן בטוח במסגרת רפואת משפחה

מטרת המחקר הנוכחי היתה לזהות חסמים למרשם בטוח של אופיואידים בקרב רופאי משפחה

משככי כאבים (אילוסטרציה)

הבנת החסמים למתן מרשם בטוח לאופיואידים בטיפול במסגרת רפואת המשפחה היא קריטית להתמודדות עם מגיפת השימוש לרעה במרשמים באופיואידים.

אסטרטגיות חינוך רפואי, כמו פירוט אקדמי (academic detailing, AD), מהוות כלי חשוב לזיהוי חסמים ואסטרטגיות להקלה על מתן בטוח של מרשמים לאופיואידים במסגרת מרפאות של רופא המשפחה. מטרת המחקר הנוכחי היתה לזהות חסמים למרשם בטוח של אופיואידים בקרב רופאי משפחה באמצעות מסקנות מתהליך של "פירוט אקדמי".

שיטה ההתערבות לספירה כללה תיעוד מיומן של פרטים מכל ביקור מטופל רלוונטי באמצעות הערות שדה (field notes). לאחר מכן, בעזרת ניתוח איכותני, נותחו ההערות כדי לזהות נושאים חוזרים הקשורים לחסמים במתן מיטיב של מרשם לאופיואידים.

במחקר נמצאו חסמים רבים למתן מרשם אופיואיד באופן בטוח. חסמים אלה אורגנו תחת שישה נושאים מרכזיים: 1) פערי ידע בנוגע לאופן מתן מרשם בטוח. 2) היעדר שימוש בתוכנת ניטור מתן מרשם נרקוטי. 3) לחצים של חולים לרשום אופיואידים. 4) התמודדויות מורכבות בנוגע לפוליסות כיסוי ביטוחי. 5) אמונות ספקים. 6) נוהלי טיפול בכאב במערכת הבריאות.

מקור:

Saffore, C. D., Tilton, S. T., Crawford, S. Y., Fischer, M. A., Lee, T. A., Pickard, A. S., & Sharp, L. K. (2020). Identification of barriers to safe opioid prescribing in primary care: a qualitative analysis of field notes collected through academic detailing. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, bjgp20X711737. Advance online publication. https://doi.org/10.3399/bjgp20X711737

נושאים קשורים:  מחקרים,  ירוט אקדמי,  אופיואידים,  ביטוח בריאות,  טיפול בכאב
תגובות