סרטן הערמונית 07.07.2020

איך השפיעו המלצות ה-USPSTF על התוצאים לאחר כריתת ערמונית?

החוקרים השוו את התוצאים התפקודיים והאונקולוגיים של מטופלים עם סרטן ערמונית שעברו כריתה לפרוסקופית באמצעות רובוט לפני ואחרי שינוי ההמלצות בנוגע לבדיקת סקר של PSA

מטרת המחקר היתה לבחון את ההשפעה של ההמלצות שפורסמו ב-2012 על ידי ה-USPSTF - US Preventive Services Task Force נגד ביצוע בדיקת סקר של PSA - prostate‐specific antigen על התוצאים האונקולוגיים והתפקודיים לאחר כריתת ערמונית לפרוסקופית באמצעות רובוט (RALP - robot‐assisted laparoscopic prostatectomy).

החוקרים בדקו באופן רטרוספקטיבי מטופלים שעברו RALP בין השנים 2008 ל-2018 עם תקופת מעקב של לפחות 12 חודשים מתוך מאגר מידע שנאסף באופן פרוספקטיבי ואושר על ידי הוועדה. החוקרים בדקו את ההשפעה של המלצות ה-USPSTF נגד ביצוע בדיקת סקר של PSA על התוצאים הכירורגיים באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית, תוך שימוש בשתי קבוצות שכללו מטופלים שטופלו לפני/ אחרי ההצהרה של ה-USPSTF , המייצגות את השינויים על פני הזמן בכל שנה.

תוצאות המחקר חשפו כי הממוצע של ה-PSA לפני ניתוח עלה מ-6.0 ל-7.4 ננוגרם/מ"ל לאחר פרסום ההמלצות של ה-USPSTF. החוקרים הצליחו לזהות שינויים מובהקים סטטיסטית לאחר 2012, כולל עליה במגמה של אבחון מחלה בשלב גליסון ≥3+4 או ≥pT3. בנוסף, החוקרים זיהו ירידה בניתוחים שהצליחו לא לערב את העצבים בשני הצדדים ועליה בניתוחים שהצליחו לא לערב את העצבים רק באופן חלקי. כמו כן, נצפתה עליה בשיעור הכולל של שוליים ניתוחיים חיוביים (PSM – positive surgical margin) לאחר פרסום ההמלצות. עם זאת, שיעורי ה-PSM לפי שלב המחלה לא השתנו באופן מובהק לאחר 2012.

החוקרים מצאו שינוי מגמה שלילי מובהק בשיעורי נקיטת השתן והתפקוד המיני, מה שמצביע על נקודת שבירה בתוצאים התפקודיים לאחר 2012. החוקרים הצליחו לזהות עלייה פי 1.7 בשיעורי החזרה הביוכימית (BCR – biochemical recurrence) תוך 12 חודשים מהניתוח.

עוד נמצא כי שיעורי ה-BCR ב-12 חודשים, התפקוד המיני ונקיטת השתן נשמרו דומים בקרב מטופלים צעירים (מתחת לגיל 55) עם ציון >22 ב-Sexual Health Inventory for Men ומחלה בנפח נמוך.

החוקרים הסיקו כי מאז ההמלצות של ה-USPSTF ב-2012, התרחשה עלייה מובהקת בהיארעות של מחלה בסיכון גבוה שהובילה לכך שהמנתחים היו חייבים להתאים את הגישה הניתוחית שבה השתמשו ולשנות את השימוש בגישות שאינן מערבות את העצבים, מה שהוביל לכריתות נרחבות יותר, במטרה להפחית את ה-PSMs.

החוקרים סברו כי כל אלה הובילו להחלמה תפקודית פחות טובה לאחר הניתוח. כמו כן, הם הסיקו כי מטופלים עם מאפיינים טובים יותר לפני הניתוח הדגימו תוצאים טובים באותה מידה לפני ואחרי ההמלצות של ה-USPSTF, מה שמדגים כי ככל הנראה איכות הניתוח לא השתנתה במשך הזמן.

מקור: 

Ramesh, K. et al. (2020) BJU International 125,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  בדיקת סקר PSA,  תוצאים תפקודיים,  תוצאים אונקולוגיים,  המלצות ה-USPSTF
תגובות
 
10.07.2020, 14:50

אינני אורולוג במקצועי, אך כרופא היתה לי הרגשה לא נוחה מההמלצה להימנע מבדיקות PSA , מה שמוכח במחקר זה, שהוא זהיר בהסקת מסקנותיו, והמסקנה המתחייבת - שיש לחזור מההמלצת ה-USPSTF.