שלפוחית רגיזה 28.06.2020

מעבר לתסמונת: שינה לא טובה בנשים עם שלפוחית רגיזה

חוקרים טוענים כי איכות השינה הירודה בנשים עם שלפוחית רגיזה אינה נובעת בהכרח מנוקטוריה

הטלת שתן בנשים. אילוסטרציה

ידוע כי תסמינים הקשורים לשלפוחית השתן במהלך הלילה והפרעה לשינה הן שתי תופעות הקיימות לעתים קרובות במקביל בנשים בגיל המעבר או יותר. אף כי ההפרעה לשינה בנשים עם שלפוחית רגיזה אכן קשורה לרוב לשלפוחית עצמה, יש גורמים אחרים שיכולים להשפיע גם הם. בנוסף, הרבה נשים עם שלפוחית רגיזה מעוניינות בשיטות לא תרופתיות שיעזרו לתסמינים הקשורים לשלפוחית ולהפרעות בשינה, בגלל תופעות לוואי של תרופות ההרגעה והתרופות האנטי-כולינרגיות.

מטרת החוקרים היתה לספק תובנות נוספות לתוך מערכת היחסים המורכבת בין התסמינים הליליים של שלפוחית רגיזה להפרעה בשינה, ולהעריך את ההשפעה של התערבות בצורת נשימות איטיות מודרכות, על תוצאי השינה בנשים אלו.

החוקרים ביצעו מחקר משני כחלק ממחקר רנדומלי על נשימות איטיות מודרכות, בנשים עם שלפוחית רגיזה. החוקרים חילקו נשים המתגוררות בקהילה שדיווחו על שלושה אירועים או יותר ביום של דחיפות או בריחת שתן, באופן אקראי לשתי קבוצות – האחת קיבלה טיפול עם מכשיר ביו-פידבק נייד בשם RESPeRATE, שמטרתו היתה לתרגל נשימות איטיות מודרכות מדי יום במהלך 12 שבועות (79 נבדקות), והקבוצה השנייה קיבלה מכשיר שנראה זהה אבל מתוכנן לנגן מוזיקה לא קצבית ללא נשימות מודרכות (82 נבדקות).

החוקרים העריכו את התסמינים הקשורים לשלפוחית בתחילת המחקר ולאחר 12 שבועות באמצעות יומן התרוקנות, משך השינה והפרעות בשינה באמצעות יומן שינה מאומת על ידי שעון מנוחה, ושינה באיכות לא טובה על ידי ציון של יותר מ-5 בסולם בשם Pittsburgh Sleep Quality Index.

החוקרים מצאו כי מתוך 161 הנשים שחולקו אקראית, 31% דיווחו על נוקטוריה לפחות פעמיים בלילה, 26% על בריחת שתן בלילה ו-70% על שינה באיכות ירודה בתחילת המחקר. הסתבר כי מתוך 123 שדיווחו על יקיצות במהלך הלילה, 89% התעוררו בממוצע פעם אחת ו-83% ייחסו לפחות חצי מהיקיצות לשימוש בשירותים.

עוד נמצא כי זמן הערות, על פי דיווח עצמי לאחר תחילת השינה, עלה עם העלייה בתכיפות תסמיני השלפוחית (P=0.01 במגמה לינארית). עם זאת, אפילו בנשים עם נוקטוריה, איכות השינה הממוצעת היתה לא טובה (ציון של 7.3 בסולם פיטסבורג, רווח בר-סמך 95%: 6.0-8.6).

החוקרים מצאו כי במהלך 12 שבועות, נשים שהוקצו לקבוצת הנשימות המודרכות חוו שיפור צנוע בתכיפות הריקון הממוצעת בלילות (0.4 פחות ביקורים בשירותים בלילה), איכות השינה (ירידה של 1.1 נקודות בסולם) ובהפרעות בשינה (ירידה של 1.5% בזמן הערות לאחר תחילת השינה). עם זאת, שיפור דומה נמצא גם בקבוצת המוזיקה, שהיוותה קבוצת בקרה, ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי נשים רבות עם שלפוחית רגיזה חוות הפרעות בשינה, אבל לא כל היקיצות מיוחסות לתסמינים הקשורים לשלפוחית, ואיכות השינה הממוצעת נוטה להיות פחות טובה גם בנשים ללא נוקטוריה.

הממצאים מציעים כי רופאים לא צריכים להניח ששינה באיכות ירידה בנשים עם שלפוחית רגיזה נגרמת בהכרח מהנוקטוריה. אף כי ביצוע נשימות איטיות מודרכות היה קשור לשיפור צנוע בתכיפות הנוקטוריה ואיכות השינה במחקר זה, התוצאות לא תומכות בהמלצה רפואית להשתמש בטכניקה זו במקום טכניקות הרגעה התנהגותיות מקובלות.

מקור: 

Savole, M. B. et al. AJOG 2020; 222(6); 600. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.12.005

נושאים קשורים:  נוקטוריה,  תסמונת פעילות יתר של השלפוחית,  איכות שינה,  נשימות מודרכות,  מחקרים
תגובות