טרשת נפוצה 14.06.2020

טרשת נפוצה מתקדמת קשורה לאטרופיה מהירה וספציפית של שכבות הרשתית

חוקרים טוענים כי מדידות INL ו-ONL יכולות להוות ביומרקר לניוון עצבי בטרשת נפוצה מתקדמת ונראה כי הם אינם מושפעים מטיפולים משני מהלך מחלה מקובלים

ידוע כי פיתוח טיפולים חדשים בטרשת נפוצה מתקדמת מתעכב בשל מחסור בביו-מרקרים מהימנים המסייעים במעקב אחר ניוון עצבי. ביו-מרקר מבטיח שכזה הוא מדידות רשתית ב-OCTי(Optical coherence tomography). עם זאת, לא ברור עד כה האם אטרופיה של הרשתית היא תמידית בטרשת נפוצה מתקדמת, האם היא עוקפת את המהלך הטבעי שקורה עם הגיל והאם ניתן להבחין בין אטרופיה האופיינית לטרשת נפוצה התקפית הפוגתית.

החוקרים עקבו אחרי 178 חולי טרשת נפוצה התקפית הפוגתית, 186 חולי טרשת נפוצה מתקדמת ו-66 נבדקי בקרה, על ידי ביצוע OCT סדרתי במהלך תקופת מעקב חציונית של 3.7 שנים.

החוקרים מצאו כי היחס המשוער של הידקקות ה-pRNFLי(peripapillary retinal nerve fiber layer) וה-GCIPLי(ganglion cell + inner plexiform layer) המאקולרי בטרשת נפוצה, שניתן לייחסו להתבגרות טבעית, עלה מ-42.7% ו-16.7% (בהתאמה) בגיל 25, ל-83.7% ו-81.1% בגיל 65. עם זאת, נמצא כי טרשת נפוצה מתקדמת קשורה להידקקות מהירה יותר ב-pRNFL (בממוצע - 0.34% בשנה עם סטיית תקן של 0.09%, p < 0.001) וב-GCIPLי(-0.27% בשנה עם סטיית תקן של 0.07%, p < 0.001), בהשוואה לטרשת נפוצה התקפית הפוגתית, ללא תלות בגיל.

זאת ועוד, גם בקבוצת הטרשת הנפוצה וגם בקבוצת הביקורת, גיל גבוה יותר בתחילת המחקר נמצא קשור להידקקות מהירה יותר של ה-INLי(inner nuclear layer) וה-ONLי(outer nuclear layer). עם זאת, ההידקקות של שניהם הייתה מהירה יותר באופן שאינו תלוי בטרשת נפוצה מתקדמת, בהשוואה לקבוצת הביקורת (INL:י-0.09% עם סטיית תקן של 0.04% בשנה, p = 0.03;יONL:י-0.12% עם סטיית תקן של 0.06% בשנה, p = 0.04) ובהשוואה לטרשת נפוצה התקפית הפוגתית (INL:י-0.10% עם סטיית תקן של 0.04% בשנה, p = 0.01;יONL:י-0.13% עם סטיית תקן של 0.05% בשנה, p = 0.01). הבדל כזה לא דווח בין קבוצת הטרשת הנפוצה ההתקפית הפוגתית לבין קבוצת הביקורת. לבסוף, לא נמצא כי טיפולים משני מהלך מחלה השפיעו על שיעורי האטרופיה של הרשתית בטרשת נפוצה מתקדמת, זאת בשונה מטרשת נפוצה התקפית הפוגתית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי טרשת נפוצה מתקדמת קשורה לאטרופיה מהירה יותר של הרשתית, ללא תלות בגיל. לטענתם, מדידות INL ו-ONL יכולות להוות ביו-מרקרים חדשים לניוון עצבי בטרשת נפוצה מתקדמת, ונראה כי אינם מושפעים מטיפולים משני מהלך מחלה מקובלים. עם זאת, יש לקחת בחשבון את ההשפעות של הגיל על שיעורי האטרופיה בשכבות הרשתית, במחקרים קליניים המשלבים בתוכם תוצאי OCT.

מקור: 

Sotirchos, E. S. et al. (2020). Annals of Neurology. https://doi.org/10.1002/ana.25738

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניוון שכבות רשתית,  טרשת נפוצה מתקדמת,  טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית,  ביומרקרים,  אטרופיה
תגובות