פיתוח תכניות לימודים 26.02.2020

פיתוח ויישום של קורסי בחירה על טיפול פליאטיבי לסטודנטים לרפואה שנה ד'

מסקירות קודמות ניכר כי ישנו חוסר בחשיפה לרפואה פליאטיבית מרפאתית במסגרת קורסים ברפואה פליאטיבית

טיפול פליאטיבי מוכר כמרכיב חשוב בתכניות הלימודים בבתי הספר לרפואה. התוכן והמבנה של החינוך בתחום הפליאטיבי משתנים לעיתים קרובות. מסקירות קודמות ניכר כי ישנו חוסר בחשיפה לרפואה פליאטיבית מרפאתית במסגרת קורסים ברפואה פליאטיבית. קבוצת רופאים מ-UCLA פרסמו החודש עבודת מחקר על פיתוח ויישום קורס בחירה קלינית, העוסק בטיפול פליאטיבי לסטודנטים לרפואה בשנה הרביעית, וכולל לימודים על טיפול פליאטיבי באשפוז ובמרפאות בקהילה.

14 סטודנטים לרפואה השתתפו בקורס בחירה (אלקטיב) פליאטיבי שכלל שבועיים בייעוצים במסגרת אשפוז ושבוע של ביקורי מרפאות חוץ וביקור בהוספיס בית. הקורס הוערך באמצעות קבוצת מיקוד וסקרים שעברו תיקוף מוסדר במחקר קודם. ההערכה כללה הערכת מסוגלויות עצמית והערכת עמדות בנוגע לטיפול בחולי פליאטיבים.

שיפורים משמעותיים נצפו במסוגלויות הנוגעות לטיפול בכאב ולסימפטומים (P<.001), בתקשורת (P<.001) ותכנון טיפול מקדים (P<.01). תוצאות הסקר הראו גם שיפור ביחס לטיפול בחולים גוססים (P<.001), עם ציונים נמוכים יותר בסוף קורס הבחירה המצביעים על מצוקה רגשית מופחתת. בניגוד להשערה הראשונית שמרכיב הקורס שמתבצע במרפאות בקהילה נתן יתרון משמעותי לתכנית הלימודים, הנתונים הצביעו על כך שהמרכיב המוערך ביותר היה ההתבוננות ישירה והמשוב במהלך הטיפול הפליאטיבי במסגרת אשפוז.

בהתחשב בחשיבות המודגשת של התבוננות ומשוב ישיר כחוויה לימודית ייחודית וחזקה, יש לכוון את העבודה העתידית לשיפור האיכות והעיתוי של המשוב המועבר אל הסטודנטים מהצוות הבינתחומי לטיפול פליאטיבי.

מקור:

Stepanyan, Katelyn D., Timothy E. Weiss, Antonio M. Pessegueiro, and Christopher J. Pietras. "Lessons from the development and implementation of a palliative care elective for fourth-year medical students: a pilot study." American Journal of Hospice and Palliative Medicine® (2019): 1049909119872976.

נושאים קשורים:  פיתוח תכניות לימודים,  אלקטיב קליני,  יכולת,  התבוננות ישירה ומשוב,  סטודנטים לרפואה,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות