טיפול פליאטיבי 09.02.2020

חסמים לשילוב טיפול פליאטיבי במסגרת יחידות לטיפול נמרץ

קבוצת מחקר קנדית פרסמה עבודת מחקר שנועדה להעריך את איכות הטיפול בסוף החיים ולחקור חסמים לשילוב טיפול פליאטיבי במסגרת האשפוז בטיפול נמרץ

הוכח ששילוב טיפול פליאטיבי (PC) ביחידות לטיפול נמרץ (ICU) משפר את הטיפול בסוף החיים (EOLC), אך מעט מאוד בתי חולים קנדיים אימצו נוהג זה. קבוצת מחקר קנדית פרסמה החודש עבודת מחקר שנועדה להעריך את האיכות של הטיפול בסוף החיים ולחקור חסמים לשילוב ICU-PC.

החוקרים העבירו שאלון שפותח על ידי צוות רב תחומי ושאלותיו התייחסו למדדי איכות שפורסמו בנוגע ל-EOLC ולחסמים לשילוב ICU-PC. המחקר נערך בשני מוסדות אקדמיים. המשתתפים כללו רופאים ואחיות, מנהלי טיפול נמרץ ועובדי בריאות נוספים.

מתוך סך כל הנשאלים, 85% היו אחיות לטיפול נמרץ. הנושאים העיקריים שעלו מהמענה לשאלון היו:

(1) טיפול פליאטיבי אינו נפוץ מספיק בטיפול נמרץ ו-78% מהנשאלים סברו כי הגברת שילוב ה- ICU-PC תשפר את איכות הטיפול בסוף החיים.

(2) המכשול העיקרי לשילוב טיפול פליאטיבי היה ציפיות לא מציאותיות של מטופלים ו/או משפחות.

(3) ייעוץ המבוסס על קריטריונים ספציפיים להפעלת הייעוץ היתה הדרך הישימה הברורה ביותר להחדרת הטיפול הפליאטיבי לפרקטיקת הטיפול הנמרץ.

ממצאי המחקר מראים כי מרבית הנשאלים סוברים כי טיפול פליאטיבי במסגרת האשפוז בטיפול נמרץ ישפר את איכות הטיפול בסוף החיים. יוזמות עתידיות לשיפור איכות יכולות להתמקד בפיתוח מערך קריטריונים להפעלת התייעצויות פליאטיבית.

מקור:

Kyeremanteng, Kwadwo, Weiwei Beckerleg, Cynthia Wan, Brandi Vanderspank-Wright, Gianni D’Egidio, Stephanie Sutherland, Michael Hartwick, Valérie Gratton, and Aimee J. Sarti. "Survey on Barriers to Critical Care and Palliative Care Integration." American Journal of Hospice and Palliative Medicine® 37, no. 2 (2020): 108-116.

נושאים קשורים:  טיפול נמרץ,  טיפול פליאטיבי,  טיפול סופני,  מחקרים
תגובות