טרשת נפוצה 28.01.2020

הקליניקה וממצאי MRI של טרשת נפוצה במעקב בן עשרות שנים

מחקר תצפיתי עקב במשך 30 שנה אחרי מטופלים עם טרשת נפוצה ומצא גיוון בתוצאי המטופלים | ניתן באופן חלקי לחזות תוצאים אלה על ידי ממצאים רדיולוגיים המופיעים בתוך שנה מההתייצגות הקלינית הראשונה

התוצאים הקליניים של טרשת נפוצה שונים מאוד בין מטופל למטופל. נערך מחקר בטרשת נפוצה, על מנת לבחון את התוצאים הקליניים בטווח הרחוק ולזהות מאפיינים פרוגנוסטיים מוקדמים לתוצאים אלה.

במחקר השתתפו 132 מטופלים שהתייצגו עם תסמונת קלינית מבודדת. המטופלים גויסו פרוספקטיבית בין השנים 1984-1987. במטופלים אלה בוצע מעקב קליני ורדיולוגי לאחר שנה, חמש שנים, עשר שנים, 14 שנה, 20 ו-30 שנה מההתייצגות הראשונה. כל הרשומות הקיימות וסריקות ה-MRI הקיימות נסקרו. טרשת נפוצה הוגדרה לפי הקריטריונים של McDonald מ-2010.

נתוני תוצא קליני הושגו ב-120 מהמטופלים, לאחר 20 שנה. כמו כן, היה ידוע כי 80 מהמטופלים פיתחו טרשת נפוצה, לאחר 30 שנה.

נתוני הציונים שהתקבלו בסקאלת סטטוס מוגבלות מורחב (Expanded Disability Status Scale, EDSS) היו קיימים ב-107 מהמשתתפים, מתוכם ל-77 היתה טרשת נפוצה; 32 (42%) נשארו אמבולטוריים לחלוטין (ציון EDSS של 3.5 ומטה).

במטופלים אלה כולם סבלו מטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (relapsing-remitting), פרט לשלושה מטופלים (4%) שסבלו מטרשת נפוצה התקפית-הפוגתית וציון EDSS של מעל 3.5. 26 מטופלים (34%) סבלו מטרשת נפוצה מתקדמת משנית (secondary progressive) (מטופלים אלה כולם עם ציון EDSS מעל 3.5).

בנוסף נמצא כי מחלת הטרשת הנפוצה תרמה לתמותה ב-16 (20%) מהמטופלים. מבין המטופלים עם טרשת נפוצה, 11 מטופלים קיבלו טיפול עם תרופות משנות מהלך מחלה (disease-modifying therapy). הסימנים הפרוגנוסטיים החזקים ביותר (תוך חמש שנים מההתייצגות הראשונה) של טרשת נפוצה מתקדמת-משנית, לאחר 30 שנה, היו נוכחות נגעים אינפרא-טנטוריים בשלב הבסיס ההתחלתי ונוכחות נגעים עמוקים בחומר הלבן לאחר שנה.

ממצאי המחקר הדגימו כי 30 שנה לאחר תחילת המחקר בקבוצת מחקר שלא טופלה, נמצא גיוון נרחב בתוצאי הטרשת הנפוצה; חלק מהמטופלים צברו מוגבלות משמעותית כבר בשלב מוקדם של המחלה, בעוד אחרים עברו מהלך מחלה פחות חמור בטווח הרחוק.

מסקנת החוקרים היתה כי ניתן לחזות תוצאים אלו באופן חלקית על ידי ממצאים רדיולוגיים שמופיעים בתוך שנה מההתייצגות הראשונה של המחלה.

מקור:

Chung K.K. et al. (2020) Annals of Neurology. 87, 63

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוירולוגיה,  טרשת נפוצה,  תוצאים,  בדיקות הדמיה
תגובות