השכלה רפואית 30.10.2019

שיפור הידע, הנוחות והביטחון בקיום שיחות עם מטופלים החולים במחלות קשות

ממחקר זה עולה כי לשילוב הכשרה של SICG בתכניות לימודים רפואיות עשוי להיות בעל ערך חינוכי

קיום דיונים מוקדמים עם מטופלים החולים במחלות סופניות על סדר העדיפויות והערכים שלהם, מקל משמעותית על מצבם הנפשי של המטופלים ואף של בני המשפחה במהלך השכול. יחד עם זאת, רופאים וסטודנטים לרפואה מדווחים כי אינם מרגישים מוכנים לקיים שיחות אלו.

קבוצת מחקר מאוניברסיטת הרווארד ו-mayo clinic ביצעה הערכה של ההשפעה של סדנת ההכשרה לקלינאים בנושא זה על הידע, הנוחות והביטחון בקיום שיחות אלו.

הלומדים הזכאים להשתתפות בתוכנית היו סטודנטים לרפואה בשנה האחרונה או מתמחים שנה א' בתוכניות כלליות (רפואת משפחה, רפואה פנימית). הלומדים השתתפו בסדנה של 2.5 שעות שכללה שיקוף על דיונים שנערכו בנושא המחלות הקשות, הוראה דידקטית, הדגמה של מדריך העורך שיחה על מחלות חמורות (Serious Illness Conversation Guide SICG), משחק תפקידים עם חולים סטנדרטיים, התבוננות ישירה ומשוב ממומחים.

המשתתפים מילאו שאלונים לפני ואחרי ההתערבות בסולם Likert ושאלות פתוחות. במחקר נכללו 25 משתתפים. ההתערבות נמצאה קשורה באופן ובהק לעלייה בידע (P <.001) ויעילות (P <.001). כל הלומדים דיווחו כי רכשו מיומנויות חדשות, כאשר הרוב ציין באופן ספציפי מסגרת לבניית שיחות מחלה קשה בניתוח האיכותני (n = 14, 56%). המשתתפים הצהירו כי הסדנאות ישפרו את רמת הנוחות שלהן בשיחות עם מטופלים החולים במחלות קשות (n = 24, 96%), וכי יהיה כדאי לשלב את הסדנאות בתכניות הלימוד הרשמיות שלהם (n = 23, 92%).

הכשרה לשימוש ב-SICG הינה חדשנית לסטודנטים לרפואה ולמתמחים שנה א' וקשורה בשיפור הידע שלהם ושיפור יכולתם לנהל שיחות על מחלות קשות. ממחקר זה עולה כי לשילוב הכשרה של SICG בתכניות לימודים רפואיות עשוי להיות בעל ערך חינוכי.

מקור:

Tam, Vivian, John J. You, and Rachelle Bernacki. "Enhancing Medical Learners’ Knowledge of, Comfort and Confidence in Holding Serious Illness Conversations." American Journal of Hospice and Palliative Medicine® 36, no. 12 (2019): 1096-1104.

נושאים קשורים:  השכלה רפואית,  תקשורת מחלה סופנית,  תקשורת רופא חולה,  מחקרים
תגובות