תגובה נוירוטוקסית 05.08.2019

הסתיידויות מוחיות ראשוניות בכלי דם ותגובה נוירו-טוקסית

מחקר זה ביקש לאפיין את הסביבה התאית המקיפה את ההסתיידויות והשפעותיה

הסתיידויות מוחיות לרוב מזוהות במבוגרים ומלוות במספר מחלות מוחיות אך החשיבות הפונקציונלית שלהן אינה מובנת היטב. במקרים של 'הסתיידויות מוחיות משפחתיות ראשוניות', מחלה נוירו-פסיכיאטרית בתורשה אוטוזומלית, הנוכחות של הסתיידויות מוחיות בהיעדר סיבות שניוניות להסתיידויות הינה קריטריון אבחוני. עד כה, מוטציות בחמישה גנים נחשבות סיבתיות. בעבר, החוקרים דיווחו על כך שמוטציות ב-PDGFB בבני אדם קשורות להסתיידויות מוחיות משפחתיות ראשוניות, וכן נצפו עכברים היפומורפיים ל-PDGFB עם נוכחות הסתיידויות בכלי הדם במוח באזורים העמוקים של המוח העולות עם הגיל ומחקות את הפתולוגיה הנצפית בבני אדם הנשאים למוטציה.

במחקר זה החוקרים מאפיינים את הסביבה התאית המקיפה את ההסתיידויות בבע"ח עם Pdgfbret/ret ומראים כי התאים סביב כלי הדם המסוידים מבטאים מרקרים של אוסטיאובלסטים, אוסטיאוקלסטים ואוסטיאוציטים וכי חלבוני מטריקס עצם נמצאים בהסתיידויות. בנוסף, החוקרים הדגימו שהסביבה האוסטיאוגנית סביב ההסתיידויות במוח במקרים מוכחים של 'הסתיידויות מוחיות משפחתיות ראשוניות' הינה גנטית. כמו כן, החוקרים הראו כי הסתיידויות גורמות לעקה חמצונית באסטרוציטים ומעוררות ביטוי של מרקרים נוירו-טוקסיים. בדומה לדיווחים קודמים, החוקרים תיארו שונות בין אישית בעומס ההסתיידויות בבע"ח Pdgfbret/ret, כפי שהוערכו ע"י כימות ההסתיידויות in vivo.

החוקרים דיווחו גם על כך שאין הבדל בסרום בין בע"ח עם Pdgfbret/ret לבין קבוצת הבקרה וכי הסתיידויות בכלי הדם מתרחשות רק במוחות של בע"ח Pdgfbret/ret. ניתן לראות כי הסתיידות של כלי הדם ותגובה נוירוטוקסית קשורים לשינויים התנהגותיים וקוגניטיביים ספציפיים שחלקם קשורים ל'הסתיידויות מוחיות משפחתיות ראשוניות'.

מקור: 

Zarb, Y. et al. (2019) Brain. 142(4)

נושאים קשורים:  תגובה נוירוטוקסית,  הסתיידויות,  אוסיפיקציה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות