כשל כלייתי 12.06.2019

הגורמים לניבוי התפתחות כשל כלייתי עקב שימוש בחומר ניגוד

תת לחץ דם ושימוש בנפח גבוה של חומר ניגוד מגבירים את הסיכון להתפתחות כשל כלייתי אקוטי לאחר הליך הדמיה המערב חומר ניגוד

אי ספיקת כליות אקוטית הנגרמת בעקבות חומר ניגוד (CI-AKI – contrast-induced acute kidney failure) מהווה סיבוך מוכר הנובע בעקבות הליכי הדמיה המערבים שימוש בחומר ניגוד. במקרים כאלה נהוג לתת טיפול מונע עם N-acetylcysteine - NAC, אך למרות הטיפול, פעמים רבות מתפתחת CI-AKI.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הגורמים המנבאים התפתחות של CI-AKI בקרב מטופלים שקיבלו NAC. החוקרים ביצעו מחקר חתך פרוספקטיבי בבית חולים שלישוני במלזיה שבוצע בין מרץ ליולי 2017.

במחקר נכללו כל המטופלים המבוגרים שקיבלו NAC למניעת CI-AKI שזוהו לפי רישומי מתן התרופות בבית החולים. התוצאים הראשיים שנבדקו במחקר היו גורמים מנבאים מובהקים מבחינה סטטיסטית להתפתחות של CI-AKI למרות מתן NAC מניעתי. במחקר השתתפו 152 מטופלים.

תוצאות המחקר חשפו כי גורמי הסיכון הנפוצים ביותר להתפתחות של CI-AKI בקרב אוכלוסיית המחקר היו פגיעה בתפקוד הכלייתי (n=131, 86.2%), אנמיה (n=107, 70.4%) וסוכרת (n=90, 59.6%).י128 מטופלים (84.2%) קיבלו טיפול עם נוזלים לפני הליך ההדמיה שכלל חומר ניגוד. 61 מטופלים (40.1%) קיבלו תרופות בעלות רעילות כלייתית במקביל ל-NAC. חמישה עשר מטופלים (9.9%) פיתחו AKI.

כמו כן, תת לחץ דם (יחס הסיכויים: 6.02, רווח בר סמך 95%: 1.25-28.97) ושימוש בנפח גבוהה של חומר ניגוד (יחס הסיכויים: 6.52, רווח בר סמך 95%: 1.41-30.64) העלו באופן מובהק את הסיכון ל-AKI. בשונה מכך, טיפול מקדים עם נוזלים (יחס הסיכויים: 0.13, רווח בר סמך 95%: 0.03-0.59) הראה השפעה מגינה.

מסקנות המחקר הראו שהגורמים המנבאים התפתחות של CI-AKI הם תת לחץ דם, שימוש בנפח גבוה של חומר ניגוד ומתן טיפול עם נוזלים לפני ההליך. חשוב לציין כי ייתכן שהחוקרים לא הצליחו לזהות משתנים מתערבים אחרים המובילים להתפתחות של CI-AKI.

מקור:

Wei-Yooh, P. et al (2018) Annals of Saudi Medicine 38, 4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת כליות אקוטית,  חומר ניגוד,  הליך הדמיה,  גורמי סיכון,  גורמים מנבאים,  טיפול מונע
תגובות