כריתת כליה 12.05.2019

האם ניתן לחזות את התפקוד הכלייתי לאחר כריתת כליה חלקית או מלאה?

מחקר עוקבה היסטורי זה איתר אלפי מקרים של חולים שעברו כריתה מלאה או חלקית של הכליה בגין סרטן כלייתי וניסה לבנות כלים לחיזוי התפקוד הכלייתי לאחר ניתוחים אלה

במקרים של גידולים בדירוג cT1, כריתת כליה חלקית עדיפה באופן כללי על פני כריתה מלאה (רדיקלית) של הכליה, כאשר הדבר מתאפשר טכנית. עם זאת, טרם הובהר לגמרי האם הסיכונים הנוספים הכרוכים בכריתת כליה חלקית מוצדקים על ידי היקף התועלת בתפקוד הכלייתי.

מטרתו של מחקר זה היתה לפתח כלים טרום ניתוחיים המאפשרים חיזוי ארוך טווח של קצב הסינון הכלייתי המשוער, מעבר ל-30 יום לאחר כריתת כליה חלקית או מלאה (לכל סוג ניתוח בנפרד).

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה אותרו מטופלים שעברו כריתת כליה חלקית או מלאה בגין גידול כלייתי בודד ולא גרורתי בין השנים 1997-2014, במרכז הרפואי שבו נערך המחקר. הגדרות אי-ההכללה במחקר היו קריש גידולי ורידי, וקצב סינון כלייתי משוער קטן מ-15 מיליליטר/דקה/1.73 מטר רבוע טרם הניתוח. ההתערבות היחידה שהמטופלים עברו הייתה כריתת כליה חלקית או מלאה.

הניתוח הסטטיסטי התבסס על מודלים מוכללים, היררכיים וקוויים של השפעות מעורבות. בעזרת מודלים אלה נבחרו המאפיינים הטרום-ניתוחיים של המועמדים להיכלל במחקר, על-מנת לחזות את קצב הסינון הכלייתי המשוער לאחר כריתת כליה חלקית או מלאה (לכל ניתוח בנפרד). יכולת החיזוי סוכמה על-ידי מודל החיזוי  RGLMM2, שערכיו נעים בין 0-1 (ערך גבוה מצביע על יכולת חיזוי גבוהה יותר).

ניתוח הנתונים כלל 1,152 מטופלים (13,206 מדידות של קצב סינון כלייתי משוער) שעברו כריתת כליה מלאה, ו-1,920 מטופלים (18,652 מדידות של קצב סינון כלייתי משוער) שעברו כריתת כליה חלקית.

הערך הטרום-ניתוחי הממוצע של קצב הסינון הכלייתי המשוער היה 66 מיליליטר/דקה/1.73 מטר רבוע (סטיית תקן=18), ו-72 מיליליטר/דקה/1.73 מטר רבוע (סטיית תקן=20), בהתאמה.

המודל לחיזוי קצב סינון כלייתי משוער לאחר כריתת כליה מלאה כלל גיל, סוכרת, ערך טרום ניתוחי של קצב סינון כלייתי משוער, הפרשה טרום ניתוחית מוגברת של חלבון בשתן (פרוטאינוריה), גודל הגידול, זמן מאז הניתוח, ויחסי-גומלין בין זמן מהניתוח לבין הגיל (ערך RGLMM2= 0.41). המודל לחיזוי קצב סינון כליתי משוער לאחר כריתת כליה חלקית כלל גיל, קיום כליה יחידה, סוכרת, יתר לחץ דם, ערך טרום ניתוחי של קצב סינון כלייתי משוער, פרוטאינוריה טרום ניתוחית, גישה ניתוחית, זמן מאז הניתוח, ויחסי גומלין מחושבים בין כמה מגורמים אלה (זמן מהניתוח, גיל, סוכרת, ערך טרום ניתוחי של קצב סינון כלייתי משוער, ופרוטאינוריה טרום ניתוחית). מגבלות המחקר כללו היעדר מידע בנוגע למורכבות הגידול הכלייתי, ועריכת המחקר במרכז בודד. יכולת ההכללה של המחקר דורשת אישוש על ידי מחקרי עוקבה נוספים.

החוקרים סיכמו באומרם שהצליחו לפתח כלים טרום ניתוחיים לחיזוי תוצאי תפקוד כלייתי, לאחר כריתת כליה חלקית או מלאה. כתלות באימות שלהם, כלים אלה יכולים לסייע בייעוץ למטופלים ובקבלת החלטות קליניות.

מקור: 

Bhindi, B. et al. (2019). European Urology. 75(5):766-772.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתת כליה מלאה,  כריתת כליה חלקית,  קצב סינון כלייתי משוער,  סרטן כליות
תגובות