מחלת הסרטן 09.01.2019

גורמים המשפיעים על התגובה לפמברוליזומאב במגוון סוגי סרטן

בעבודה זו נמצא כי דלקת הנגרמת על ידי תאי T, ביטוי PD-L1 ונטל מוטציות בגידול מנבאים תגובה לפמברוליזומאב בשורה של גידולים

באנליזה של מחקר הפאזה Ib, KEYNOTE-028, שפורסמה ב-Journal of Clinical Oncology, דווח כי תגובה לפמברוליזומאב בסוגי סרטן שונים מתרחשת יותר במטופלים עם נטל מוטציות גבוה, פרופיל ביטוי גנטי של תאי T מודלקים וביטוי PD-L1.

עבודה זו כללה נתונים ממחקר ה-KEYNOYE-028 בהשתתפות 475 מטופלים עם מחלה חיובית ל-PD-L1 ב-20 עוקבות של גידולים שונים. המטופלים קיבלו פמברוליזומאב במינון 10 מ"ג/ק"ג כל שבועיים במשך שנתיים או עד התקדמות מחלה או טוקסיות בלתי נסבלת.

בקרב 471 מטופלים עם מחלה מדידה על ידי סקירה עצמאית שיעור התגובה האובייקטיבי היה 14% כאשר השיעורים נעו בין 0% בקרצינומה לבלבית ל-33% בסרטן ריאות של תאים קטנים. זמן שרידות ללא התקדמות מחלה חציוני על פני כל הגידולים היה 2.2 חודשים ונע בין 1.7 חודשים בסרטן לבלב ל-6.8 חודשים בסרטן בלוטת התריס. שרידות כוללת חציונית הייתה 11.3 חודשים ונעה בין 3.8 חודשים בסרטן של העריה ל-21.1 חודשים בגידולים קרצינואידים (שרידות חציונית לא הושגה בסרטן בלוטת תריס).

מבין 313 הגידולים שהוערכו, ציוני פרופיל ביטוי גנטי של תאי T מודלקים היו גבוהים יותר במטופלים שהשיגו תגובה אובייקטיבית עם שרידות ללא התקדמות ארוכה יותר. מטה-אנליזה שבוצעה ב-14 עוקבות שעבורן לא נבדק פרופיל ביטוי גנטי של תאי T מודלקים אימתה כי הציון היה קשור עם שיעור התגובה (p=0.012,י203 משתתפים) ושרידות ללא התקדמות מחלה (p=0.017, יn=203).

נתונים בנוגע לביטוי PD-L1 היו זמינים עבור 198 מטופלים ב-13 עוקבות. מטה-אנליזה אישרה קשרים מובהקים בין ביטוי PD-L1 גבוה לשיעור תגובה אובייקטיבית (p=0.018) ושרידות ללא התקדמות מחלה (p=0.005). נטל מוטציות היה זמין עבור 77 מטופלים מ-16 עוקבות. נטל מוטציות גידול גבוה היה קשור עם שיעור תגובה אובייקטיבית (p=0.018) וכמעט והשיג מובהקות סטטיסטית בהיבט הקשר עם שרידות ללא התקדמות מחלה (p=0.005). הקשר בין ציוני פרופיל ביטוי גנים ו-PD-L1 חיוביים יחדיו היה בינוני ומובהק סטטיסטית (r=0.40, p<0.001, n=151). נטל מוטציות ופרופיל ביטוי גנים היה בעל מתאם נמוך אך מובהק סטטסטית (r-0.29, p=0.007, n=72). מתאם נמוך נצפה גם בין ציון PD-L1 משולב חיובי ונטל מוטציות בגידול (r=0.23; p=0.082, n=39).

השלכות המחקר הינן כי מטופלים עם נטל מוטציות גידול גבוה יותר וציון פרופיל ביטוי גנים גבוה יותר או ביטוי PD-L1 גבוה יותר הינם בעלי סיכוי גבוה יותר להגיב לטיפול. מגמות אלו מצביעות על כך כי הסיכוי הגבוה ביותר ליעילות הקלינית של פמברוליזומאב יכול להיות במטופלים עם נטל מוטציות גבוה ורמות גבוהות של דלקת כפי שנמדדות על ידי פרופיל ביטוי גנים או על ידי סטטוס PD-L1 וניתן לצפות ליעילות נמוכה בגידולים עם נטל מוטציות נמוך ודלקת מעטה הנגרמת על ידי תאי T.

החוקרים מסכמים כי דלקת הנגרמת על ידי תאי T, ביטוי PD-L1 ונטל מוטציות בגידול מנבאים תגובה לפמברוליזומאב בשורה של גידולים. סמנים ביולוגיים אלו יכולים לזהות מטופלים אשר הינם בעלי סיכוי גבוה יותר להגיב לטיפול עם נוגדי PD-L1.

מקור: 

Factors Influencing Response to Pembrolizumab in Various Advanced Cancers

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  פמברוליזומאב,  תגובה לטיפול,  סמנים ביולוגיים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות