סרטן הקיבה והוושט 17.10.2018

מחקר CheckMate: תוצאות מבטיחות בנוגע ליעילות ובטיחות טיפול אימונולוגי בסרטן הקיבה והוושט

החוקרים בדקו את היעילות והבטיחות של טיפול עם nivolumab ו-nivolumab עם Ipilimumab במטופלים עם סרטן מפושט בוושט ובקיבה והדגימו תוצאות מבטיחות

יש מעט מאוד אפשרויות טיפוליות בממאירויות של הוושט והקיבה לאחר כישלון של קו טיפול שני עם כימותרפיה. התרופה Nivolumab הראתה עדיפות בשרידות הכוללת (OS- overall survival) בהשוואה לאינבו בקרב מטופלים אסייתיים שאובחנו בסרטן מתקדם בקיבה או באזור חיבור הוושט לקיבה.

במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את הבטיחות והיעילות של nivolumab ושל nivolumab בשילוב עם ipilimumab בקרב מטופלים מערביים הסובלים מסרטן באזור הוושט והקיבה שעמיד לטיפולים כימותרפיים.

במחקר השתתפו מטופלים עם סרטן מקומי מתקדם או מפושט, עמיד לכימותרפיה, שמקורו בקיבה, בוושט או בחיבור הוושט לקיבה. המטופלים גויסו ממרכזי רפואה בארה"ב ואירופה וקיבלו טיפול עם nivolumab או nivolumab בשילוב עם ipilimumab.

נקודת הסיום הראשית היתה קצב תגובה אובייקטיבי. כמו כן, החוקרים העריכו גם את הקשר בין מצב ה-PD-L1 - programmed death-ligand 1 בגידול לבין התגובה לטיפול והשרידות.

מתוך 160 מטופלים שקיבלו טיפול (59 טופלו עם nivolumab במינון של 3 מ"ג/ק"ג, 49 טופלו עם nivolumabי1 מ"ג/ק"ג + ipilimumab 3 מ"ג/ק"ג, 52 טופלו עם nivolumabי3 מ"ג/ק"ג + ipilimumabי1 מ"ג/ק"ג), 79% קיבלו לפחות שני טיפולים אחרים לפני ההשתתפות במחקר.

תוצאות המחקר הראו כי בנקודת החתך של המידע, שיעורי התגובה האובייקטיבית כפי שהוערכו ע"י החוקרים היו 12% (רווח בר סמך 95% = 5-23%), 24% (רווח בר סמך 95%= 13-39%) ו-8% (רווח בר סמך 95%= 2-19%) בשלושת הקבוצות, בהתאמה. במחקר נמצא כי נצפתה תגובה לטיפול ללא קשר למצב ה-PD-L1 בגידול.

חציון זמן המעקב היה 28, 24 ו-22 חודשים בקרב שלושת הקבוצות. בזמני המעקב הללו נמצאו שיעורי שרידות ללא התקדמות המחלה על פני 12 חודשים של 8%, 17% ו-10%, בהתאמה. שיעורי השרידות הכוללת על פני 12 חודשים היו 39%, 35% ו-24%, בהתאמה. בנוסף, תופעות לוואי ברמה 3/4 הקשורות לטיפול הופיעו בקרב 17%, 47% ו-27% מהמטופלים בשלושת הקבוצות, בהתאמה.

המסקנות שעלו מן המחקר הראו כי טיפול עם nivolumab וטיפול עם nivolumab משולב עם ipilimumab מדגימים פעילות אנטי גידולית בעלת משמעות קלינית, תגובות ממושכות, OS ארוך טווח ופרופיל בטיחותי שניתן לעבוד איתו בקרב מטופלים עם סרטן בקיבה ובוושט שעמיד לכימותרפיה.

מחקרי שלב 3 שיבדקו את השימוש ב-nivolumab או ב-nivolumab בשילוב ipilimumab כקווי טיפול ראשוניים בסרטן הוושט והקיבה נמצאים כבר בדרך.

מקור: 

Janjigian, Y.Y. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,28.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הוושט והקיבה,  עמידות לכימותרפיה,  PD-L1,  שרידות כוללת,  תופעות לוואי
תגובות