קריש דם בקיר הלב 24.07.2018

טיפול רציף בנוגדי קרישה פומיים ישירים מונע היווצרות קרישי דם בקיר הלב

בדיקת אקו לב דרך הוושט (TEE) איתרה קריש דם בעלייה השמאלית ו/או ניגוד ספונטני דחוס ("עשן") בקרב כשלושה אחוזים מבין כ-600 מטופלים שעמדו לעבור אבלציה עם צנתר עקב פרפור או רפרוף פרוזדורים, אשר נטלו דביגטרן (פרדקסה), ריברוקסבן (קסרלטו) או אפיקסבן (אליקוויס) במשך ארבעה שבועות לפחות לפני ההליך

קריש דם (הדמיית אילוסטרציה)
קריש דם (הדמיית אילוסטרציה)

בספרות המקצועית תוארו מקרים של קרישי דם בעלייה השמאלית (Left atrial thrombus - LAT) וניגודים ספונטניים דחוסים (spontaneous echocardiographic contrast – SEC; "עשן") שאובחנו בבדיקת אקו לב דרך הוושט (transesophageal echocardiography - TEE) בקרב מטופלים תחת טיפול רציף בנוגדי קרישה פומיים עם פעילות ישירה (direct oral anticoagulants - DOACs) לפני ביצוע אבלציה על ידי צנתר (catheter ablation) עקב פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation – AF) או רפרוף פרוזדורים (atrial flutter - AFL). מחקר זה השווה את השיעורים של LATs ו-SECs דחוסים שאותרו באמצעות TEE בקרב מטופלים הנוטלים DOACs שונים.

החוקרים העריכו 609 מטופלים עוקבים בשלושה בתי חולים שלישוניים (חציון גיל: 65 שנים; טווח בין-רבעוני: 58-71 שנים; 436 גברים [72%]), אשר היו תחת טיפול רציף ב-DOACs במשך ארבעה שבועות לפחות: 166 מטופלים (27%) עם דביגטרן (Dabigatran - Pradaxa),י257 (42%) עם ריברוקסבן (Rivaroxaban - Xarelto) ו-183 (31%) עם אפיקסבן (Apixaban- Eliquis). כל המטופלים עברו TEE לפני אבלציה על ידי צנתר, שתוכננה להתבצע כטיפול ב-AF/AFL. נתונים דמוגרפיים, קליניים וממצאי TEE נאספו עבור כל מטופל.

למרות טיפול רציף במשך ארבעה שבועות לפחות ב-DOACs,י17 מטופלים (2.8%) אובחנו עם LAT ו-15 מטופלים (2.5%) אובחנו עם SEC דחוס בבדיקת TEE. שיעורי ה-LAT היו 3.0%, 3.5% ו-1.6% בקרב מטופלים שנטלו דביגטרן, ריברוקסבן ואפיקסבן, בהתאמה (p=0.482). שיעורי ה-SEC הדחוס היו 1.2%, 3.5% ו-2.2% בקרב מטופלים שנטלו דביגטרן, ריברוקסבן ואפיקסבן, בהתאמה (p=0.299). אי-ספיקת לב עם גודש (Congestive heart failure – CHF) (יחסי סיכוי [odds ratios – ORs]:י4.4, 95% רווח בר סמך: 1.6-12; p=0.003) והגדלה בינונית עד חמורה של חדר שמאל (OR: 3.1, 1.1-8.6, p=0.026) היו גורמי ניבוי בלתי תלויים ל-LAT.

במחקר זה, כשלושה אחוזים מכלל המטופלים שהיו תחת טיפול רציף ב-DOACs אובחנו עם קריש דם בעלייה השמאלית לפני ביצוע אבלציה באמצעות צנתר לטיפול ב-AF/AFL. לא נמצאה תרופה מסוימת מבין סוגי ה-DOACs השונים שהשפיעה באופן מובהק על שיעורי איתור קרישי דם בעלייה השמאלית.

מקור: 

Heart Rhythm. 2018 Apr;15(4):496-502. doi: 10.1016/j.hrthm.2017.12.005.
Left atrial thrombus and dense spontaneous echocardiographic contrast in patients on continuous direct oral anticoagulant therapy undergoing catheter ablation of atrial fibrillation: Comparison of dabigatran, rivaroxaban, and apixaban.
Wu M1, Gabriels J2, Khan M2, Shaban N2, D'Amato S1, Liu CF1, Markowitz SM1, Ip JE1, Thomas G1, Singh P1, Lerman B1, Patel A2, Cheung JW3

נושאים קשורים:  מחקרים,  קריש דם בעלייה שמאלית,  ניגוד ספונטני דחוס,  אקו לב,  אקו לב דרך הוושט,  TEE,  פרפור פרוזדורים,  רפרוף,  פרוזדורים,  אבלציה באמצעות צנתר,  נוגדי קרישה פומיים עם פעילות ישירה,  אפיקסבן,  אליקוויס,  דביגטרן,  פרדקסה,  ריברוקסבן,  קסרלטו,  הגדלת חדר שמאל,  אי ספיקת לב