אבנים בכליות 16.07.2018

האם צום ממושך משפיע על היווצרות משקעי סידן-זרחן בשתן?

החוקרים בדקו את הסיכון ליצירת משקעי CaHPO4 לאחר צום של 18 שעות ללא צריכת מזון ומים

צומות והגבלה של צריכת מים היו נפוצים בתקופה הפליאוליתית. כיום, ניתן לצפות בתופעות הללו כתוצאה מסיבות דתיות או דיאטטיות. ההגבלה בצריכה גורמת לירידה בתפוקת השתן בזמן שישנה עליה בריכוז של חלק מהחומרים בשתן עד ליצירת משקעים. החוקרים בדקו את הסיכון ליצירת משקעי CaHPO4 לאחר צום של 18 שעות ללא צריכת מזון ומים.

החוקרים אספו דגימות שתן בצורה מחזורית מ-15 משתתפים בריאים אשר צמו ונמנעו משתייה במשך 18 שעות. החוקרים מדדו את הרמות בשתן של גורמים המשפיעים על היווצרות CaHPO4 כמו Ca2+, HPO42- ו-ה-PH במספר נקודות זמן שונות במהלך הצום. החוקרים השוו את התוצאות למידע שהיווה קבוצת ביקורת והכיל מידע של איסוף שתן יומי מדגימות שנלקחו ביום ללא צום לפני יום הצום.

תוצאות המחקר הראו ירידה ממוצעת מובהקת (± סטיית תקן) בזרימת השתן מ-0.93 ± 0.1מ"ל לדקה בקבוצת הביקורת ל-0.37 ± 0.05 מ"ל לדקה בקבוצת הצום (p< 0.05). ממוצע ההפרשה של Na+ ושל Ca2+ ירד בצורה מובהקת מ- 127 ± 12  ל-54 ± 13 מיקרו מול לדקה ומ-3.2 ± 0.4 ל-0.80 ± 0.21, בהתאמה.

ממוצע ריכוז ה-Na+ וה-Ca2+ ירד גם הוא מ-161 ± 11.6 ל- 122 ± 16.0 מילימול/ליטר ומ-3.7 ± 0.5 ל- 2.0 ± 0.55, בהתאמה. בשונה מכך, לא נצפו שינויים מובהקים ב-PH של השתן ובריכוזים של פוספט, ציטרט ומגנזיום.

אף על פי שנצפתה ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעורי זרימת השתן במהלך 18 שעות של מניעת מזון ומים, אין עדויות לכך שהסיכון להיווצרות משקעי CaHPO4 עולה בקרב נבדקים בריאים.

מקור: 

Shafiee, M.A. et al. (2018) The Journal of Urology 200,1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אבנים בכליות,  צום,  מניעת מים,  סידן זרחן,  חומצה ציטרית.
תגובות