סרטן שלפוחית חודרני 28.06.2018

טיפול קורטיבי בחולים קשישים עם סרטן שלפוחית חודרני

מטרת עבודה זו היתה לדווח על שרידות כוללת, שרידות ספציפית לסרטן ותמותה לאחר טיפול קורטיבי בקשישים עם סרטן שלפוחית חודרני

CT של סרטן שלפוחית השתן

ההיארעות של סרטן שלפוחית חודרני (muscle invasive bladder cancer-MIBC) עולה עם הגיל. עם עלייה בתוחלת החיים, מספר האנשים הקשישים עם MIBC צפוי לעלות גם כן. הקווים המנחים הקיימים כיום עבור הניהול של MIBC לא מכילים הנחיות העוסקות בטיפולים קורטיביים בקשישים. עם זאת, יש צורך בהערכה של הסיכונים ויתרונות של טיפול זה על מנת למנוע טיפול עודף הגורם לירידה באיכות החיים הקשורה בבריאות ללא הארכת שרידות.

מטרת עבודה זו היתה לדווח על שרידות כוללת, שרידות הספציפית לסרטן ותמותה לאחר טיפול קורטיבי בקשישים אשר הוגדרו כאנשים בני מעל ל-70 שנים עם MIBC שאינה גרורתית ולהשוות תוצאים אלה עם חולי MIBC צעירים יותר.

לצורך העבודה בוצעה סקירה שיטתית של מאגרי המידע Medline, PubMed ו-Embase. מחקרים הוכללו בעבודה במידה והם עסקו באחת משלוש שאלות המחקר הבאות:

  • האם הערכה גריאטרית משפרת תוצאים בחולים קשישים עם MIBC?
  • האם לחולים קשישים ישנה שרידות מופחתת (שרידות כוללת ושרידות ספציפית לסרטן) לאחר טיפול קורטיבי לעומת חולים צעירים יותר עם MIBC?
  • האם בחולים קשישים יש שיעור סיבוכים גבוה יותר המוגדר כתמותה פרי-אופרטיבית ושיעור סיבוכים מוקדמים ומאוחרים לאחר טיפול קורטיבי לעומת חולים צעירים עם MIBC?

רק מחקרים שבוצעו במעל 100 חולים עם ריבוד ברור לפי גילאים הוכללו בעבודה.

החוקרים סקרו 42 מחקרים. אף אחד מהמחקרים לא עסק בסוגיה של הערכה גריאטרית. שרידות כללית ושרידות ספציפית לסרטן הורעו באופן מובהק סטטיסטית עם עליה בגיל לאחר כריתת שלפוחית רדיקלית וטיפולי הקרנות. בעוד שתמותה פרי-אופרטיבית גברה באופן מובהק סטטיסטית עם הגיל, תחלואה הייתה דומה בין חולים מבוגרים לצעירים.

מסקנת החוקרים היא כי למרות ששיעור מסוים מהחולים הקשישים עם MIBC ירוויח מטיפול קורטיבי, נצפו שיעורי שרידות כללית, שרידות ספציפית לסרטן ותמותה פרי-אופרטיבית גרועים יותר עם הגיל. ההשפעה של גיל על תחלואה מאוחרת פחות ברורה. יש צורך במחקרים פרוספקטיביים הבוחנים הערכה גריאטרית על מנת לטייב את הניהול של MIBC בחולים קשישים.

מקור:

Fonteyne, V. et al. (2017) European Urology. 73(1), 40

http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(17)30230-0/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שלפוחית,  טיפול קורטיבי,  חולים גריאטריים,  תמותה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות