תסמינים בדרכי השתן 12.06.2018

יעילות השימוש בטוקסין בוטוליניום להקלה בתסמיני דרכי השתן

האם טיפול בהזרקת טוקסין בוטוליניום לערמונית יעיל ובטוח כמו הטיפולים המקובלים לתסמינים בדרכי השתן התחתונות בקרב מטופלים עם הגדלה שפירה של הערמונית

מטרת המחקר היתה לבדוק את היעילות והבטיחות של הזרקת הנוירוטוקסין בוטוליניום סוג A (BoNT-A- Botulinum Neurotoxin Type A) לערמונית במטופלים עם תסמינים בדרכי השתן התחתונות (LUTS – lower urinary tract symptoms) כתוצאה מהגדלה שפירה של הערמונית.

עבודה זו הינה מחקר תווית פתוחה בשלב 3 שהתבצע במספר אתרים בו המטופלים חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה זריקה של BoNT לערמונית ולקבוצה שקיבלה טיפול רפואי אופטימלי. זריקות ה-BoNT שניתנו הכילו 200 יחידות והוזרקו לאזור המעבר בערמונית. הטיפול הרפואי האופטימלי היה מורכב מטיפול פומי של תרופות המיועדות ל-LUTS.

המטופלים שהיו בקבוצה שקיבלה BoNT-A  התבקשו לאחר חודש (M1) להפסיק ליטול תרופות ל-LUTS. הקריטריון המרכזי לשיפוט היה תוצאת ה-IPSS לאחר 4 חודשים (M4). החוקרים ביצעו אנליזת פר-פרוטוקול כאשר ההשערה הייתה שלא קיימת נחיתות (ΔIPSS < 3).

במחקר השתתפו 127 מטופלים אשר חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה BoNT-A  (n=64) ולקבוצה שקיבלה טיפול רפואי (n=63). בשלב החלוקה, ממוצע ה-IPSS היה 16.9 ± 7.2 בקבוצת ה-BoNT-A  בהשוואה ל- 15.7 ± 7.3  בקבוצת הביקורת.

בקבוצת ה-BoNT-A, 44 מטופלים (73.3%) יכלו להפסיק את הטיפול התרופתי ל-LUTS בין החודש הראשון לחודש הרביעי. בחודש הרביעי, ממוצע ה-IPSS היה 12.0 ± 6.7 בקבוצת ה-BoNT-A בהשוואה ל- 11.8 ± 6.9 בקבוצת הביקורת. לאחר ביצוע התאמה ל-IPSS שהיה בנקודת ההתחלה, הדלתא של ה-IPSS בין הקבוצות היה 0.01% (רווח בר סמך 95%: -2.14-2.11), מה שהוביל את החוקרים לקבל את ההשערה שלהם.

מסקנות המחקר הראו כי ארבעה חודשים לאחר הזרקה של BoNT-A, מרבית המטופלים יכלו להפסיק את הטיפול התרופתי שנטלו הקשור ל-LUTS. בקרב המטופלים הללו, השיפור ב-IPSS לא נפל מזה שנצפה בקבוצה שקיבלה טיפול רפואי אופטימלי, אך מבנה המחקר לא מאפשר להסיק שהשיפור שנצפה היה קשור לתרופת המחקר ולא לאפקט אינבו.

מקור:

Robert, G. et al. (2018) World Journal of Urology 36,6.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00345-018-2193-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  הגדלה שפירה של הערמונית,  תסמינים בדרכי השתן התחתונות,  טוקסין בוטוליניום,  ערמונית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות