דימום תת עכבישי 22.04.2018

כלי חדש להערכת תוצאים לאחר דימום תת עכבישי

החוקרים הדגימו את השימוש בכלי חדש להערכת התוצאים לאחר דימום תת עכבישי העוסק בהיבטים קוגניטיביים, פיזיים והתנהגותיים של המטופל

הערכת התפקוד לאחר דימום תת עכבישי נעשית באופן מסורתי באמצעות שיטות שפותחו לצורך הערכה של מצבים נוירולוגיים אחרים. השיטות הנפוצות שנמצאות בשימוש כיום הן modified Rankin score ומדד גלזגו. ישנן מגבלות ידועות בשימוש בשיטות הללו לצורך הערכה של דימום תת עכבישי.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לנסות לפתח ולתקף כלי חדש וספציפי לצורך הערכה של התוצאים לאחר דימום תת עכבישי (SAHOT - subarachnoid hemorrhage outcome tool). החוקרים אספו מספר פריטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של ההשפעות של דימומים תת עכבישיים באמצעות קבוצות המיקוד שכללו מטופלים, קרובי משפחה ומומחים ממגוון מקצועות הקשורים לטיפול בדימומים תת עכבישים.

לאחר מספר תיקונים, השאלון הסופי הועבר למטופלים ובני משפחותיהם למילוי לאחר חודש, שלושה חודשים וחצי שני מהדימום. החוקרים השתמשו בשיטת Rasch לצורך עיצוב סופי של מבנה השאלון ובדקו את מידת ההתאמה בין ציון SAHOT לקריטריונים המבוססים על Rasch. בנוסף, ה-SAHOT עבר הערכה נוספת באמצעות שיטות הערכה מקובלות, ועבר תיקוף במסגרת של מחקר עוקבה נוסף שכלל מטופלים עם דימום תת עכבישי.

ה-SAHOT הסופי כלל 56 פריטים העוסקים בהשלכות הקוגניטיביות, הפיזיות וההתנהגותיות/פסיכולוגיות של דימומים תת עכבישים. ניתוח Rasch הראה שהסקלה החדשה מדדה באופן מוצלח את התוצאים התפקודיים לאחר דימום תת עכבישי.

התוצאות הטובות ביותר נצפו בשימוש בשלוש קטגוריות של מתן ציון לפריטים. לא נמצאו הבדלים ב-DIF - differential item functioning בין המטופלים לבין קרובי המשפחה.

תוצאות המחקר הראו כי ה-SAHOT נמצא ככלי מקובל, בעל תוקף מתכנס ומסתעף, עם דיסקרימינציה טובה והיענות מצוינת. כמו כן, הכלי תוקף בהצלחה במחקר העוקבה השני של מטופלים עם דימום תת עכבישי.

מסקנות החוקרים היו כי ה-SAHOT מהווה כלי מדידה ראשון מסוגו להערכה ספציפית של תוצאים הקשורים לדימום תת עכבישי וכי הוא בעל פוטנציאל לשימוש במסגרת שירותים קליניים נוירווסקולרים ובמסגרת מחקרים.

מקור: 

Pace, A. et al. (2018) Brain 141,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דימום תת עכבישי,  תוצאים,  מפרצות במוח
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות