אל-וסת 20.03.2018

השפעת טיפוס במדרגות על מדדים וסקולריים בנשים באל-וסת עם יתר לחץ דם

טיפוס במדרגות עשוי להיות התערבות יעילה במניעה ובטיפול בסיבוכים וסקולריים וחולשת שרירים הקשורים לאל-וסת או לגיל מתקדם

מחקר מבוקר עם הקצאה אקראית השווה מדדים של קשיחות עורקים, לחץ דם וחוזק הרגליים עם אימון קבוע של טיפוס במדרגות לעומת העדר אימון קבוע בקרב נשים באל-וסת עם יתר לחץ דם בדרגה II. נמצא כי טיפוס במדרגות הביא לירידה ניכרת בקשיחות העורקית שניתן ליחסה במידת מה לירידה בלחץ הדם הסיסטולי ולחיזוק שרירי הרגליים.

האל-וסת (menopause) מלווה בקשיחות עורקים (arterial stiffness) מתקדמת הקשורה לעלייה בלחץ הדם וירידה בתפקוד השרירים. חשוב למנוע או להפחית את ההשפעות השליליות של האל-וסת על התפקוד של כלי הדם והשרירים על ידי יישום התערבויות מתאימות לשינוי באורח החיים, כגון פעילות גופנית. מחקר זה בחן את ההשפעות של משטר טיפוס במדרגות על קשיחות עורקים (מהירות גל דופק [pulse wave velocity - PWV]), לחץ הדם וחוזק הרגליים של נשים באל-וסת עם יתר לחץ דם בדרגה II.

החוקרים השתמשו בעיצוב ניסיוני מקביל כדי להקצות אקראית משתתפות לקבוצת טיפוס במדרגות (21 משתתפות) או לקבוצת ביקורת (20 משתתפות) למשך 12 שבועות. משתתפות בקבוצת הטיפוס במדרגות התאמנו ארבע פעמים בשבוע, במהלכן הן טיפסו 192 מדרגות 2-5 פעמים ביום. בקו הבסיס ולאחר 12 שבועות נמדדו יחס זרימת הדם בין היד לרגל (brachial-to-ankle PWV - baPWV), לחץ הדם וחוזק הרגליים.

היתה אינטראקציה חזקה בקבוצה עם הזמן (p<0.05) עבור baPWV ולחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי, אשר ירדו באופן מובהק (p<0.05) וחוזק הרגליים, אשר גבר באופן מובהק (p<0.05) לאחר טיפוס במדרגות, בהשוואה להעדר שינויים בקבוצת הביקורת. השינויים ב-baPWV נקשרו לשינויים בלחץ הדם הסיסטולי (r=0.66, p<0.05) ולחוזק הרגליים (r=0.47-, p<0.05).

טיפוס במדרגות הוביל לירידה בקשיחות העורקים ולחץ הדם ולעלייה בחוזק הרגליים בקרב נשים באל-וסת עם יתר לחץ דם בדרגה II. ניתן להסביר באופן חלקי את הירידה בקשיחות העורקים על ידי השיפור בלחץ הדם הסיסטולי ובחוזק הרגליים. טיפוס במדרגות עשוי להיות התערבות יעילה במניעה וטיפול בסיבוכים וסקולריים וחולשת שרירים הקשורים לאל-וסת או לגיל מתקדם.

מקור: 

Menopause. 2018 Feb 12. doi: 10.1097/GME.0000000000001072. [Epub ahead of print] The effects of stair climbing on arterial stiffness, blood pressure, and leg strength in postmenopausal women with stage 2 hypertension.

נושאים קשורים:  אל וסת,  קשיחות עורקית,  פעילות גופנית,  יתר לחץ דם,  תפקוד כלי דם,  תפקוד שרירים,  מהירות גל דופק,  לחץ דם סיסטולי,  מחקרים
תגובות