תסמונת זיקה מולדת 19.03.2018

מאפייני השינה בקרב תינוקות עם תסמונת זיקה מולדת

מחקר חדש מצא משך שינה קצר משמעותית, יקיצות מרובות יותר וערות ממושכת במהלך הלילה בקרב תינוקות עם תסמונת זיקה מולדת בהשוואה לתינוקות בריאים

הדבקה בוירוס הזיקה במהלך הריון גורמת לפגיעה בהתפתחות מערכת העצבים בעובר, למיקרוצפליה ולמכלול תופעות שנופלות תחת ההגדרה ״תסמונת זיקה מולדת״.

ידוע כי ילדים עם הפרעות התפתחות נוירולוגיות סובלים מהפרעות בשינה, אך אלו טרם תוארו בקרב ילדים עם תסמונת זיקה בהיותה של התופעה חדשה. מחקר זה בדק את מאפייני השינה בקרב תינוקות עם תסמונת זיקה מולדת.

136 תינוקות בגילאי 5-24 חודשים השתתפו במחקר, 88 מהם עם תסמונת זיקה מולדת ו-48 תינוקות עם התפתחות תקינה, תואמי גיל ומין. השינה של התינוקות הוערכה באמצעות שאלוני שינה שמילאו ההורים.

נתונים סטטיסטיים: 34.1% מתינוקות הזיקה סבלו משינה באיכות ירודה לעומת 2% מהבריאים, 15% מהם היו ערים מעל לשעה רצופה בלילה לעומת 2% מהבריאים, ו-24% ישנו פחות מ-9 שעות בלילה לעומת 2% מהבריאים.

זמן השינה הכולל וכן משך שנת הלילה היו קצרים משמעותית בקרב תינוקות עם זיקה לעומת בריאים (11.24 שעות ו-8.2 שעות בהתאמה לעומת 12.02 שעות ו-9.4 שעות). בניגוד לקבוצת הביקורת, בקבוצת הזיקה לא היית קורלציה בין התעוררויות בלילה לבין הגיל.

סיכום: מחקר זה מעיד על מאפייניי שינה לקויים בקרב תינוקות עם תסמונת זיקה מולדת והחוקרים ממליצים כי לאור חשיבות השינה בהתפתחות הנוירולוגיות של ילדים חשוב שנושא זה יקבל מענה ראוי בטיפול הכוללני בילדים אלה.

מקור:

Sleep findings in Brazilian children with congenital Zika syndrome
Pinato L, et al. Sleep. 2018 Mar 1;41(3).

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  תסמונת זיקה מולדת,  הרגלי שינה,  התפתחות נוירולוגית,  מחקרים
תגובות