אי-ספיקת לב חדה 19.02.2018

השפעת התייצגות קלינית ולחץ דם סיסטולי בעת קבלה לאשפוז

ניתוח נתונים ממרשם אירופאי שכלל כ-6,500 מטופלים עם אי-ספיקת לב מצא כי התחלואות השונות איתן הגיעו המטופלים לאשפוז, ביניהן בצקת ריאות והלם לבבי, וכן לחץ הדם הסיסטולי שנמדד בעת הקבלה לאשפוז, השפיעו על שיעורי התמותה שנה לאחר האשפוז. עם זאת, מטופלים ששרדו לפחות שישה חודשים לאחר השחרור הושפעו פחות מהמיצג הקליני ולחץ הדם הסיסטולי בעת הקבלה לאשפוז

אשפוז (צילום: אילוסטרציה)
שחרור מאשפוז (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע על מנת לזהות הבדלים באפידמיולוגיה הקלינית, ניהול במהלך אשפוז ותוצאים במשך שנה בקרב מטופלים שאושפזו עקב אי-ספיקת לב חדה (acute heart failure - AHF), גויסו למרשם
ESC-HF-LTי(European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry) ורובדו לפי הפרופיל הקליני בעת הקבלה לאשפוז.

מרשם ESC-HF-LT הינו מחקר תצפית פרוספקטיבי אשר אסף מידע על אשפוזים ושנת המעקב לאחר האשפוז של 6,629 מטופלים עם AHF.

מבין המטופלים עם AHF שגויסו למרשם, 13.2% סבלו מבצקת ריאות, 2.9% מהלם לבבי, 61.1% הגיעו לאשפוז עקב אי-ספיקת לב בלתי מפוצה, 4.8% עם אי-ספיקת לב ויתר לחץ דם, 3.5% עם אי-ספיקת חדר ימין ו-14.4% עם AHF ותסמינים כליליים חדים קשורים. שיעורי התמותה בשנה אחת היו 28.1% עם בצקת ריאות, 54.0% עם הלם לבבי, 27.2% עם אי-ספיקת לב בלתי מפוצה, 12.8% עם אי-ספיקת לב ויתר לחץ דם, 34.0% עם אי-ספיקת חדר ימין ו-20.6% עם תסמינים כליליים חדים הקשורים ל-AHF. כאשר המטופלים סווגו לפי לחץ הדם הסיסטולי בתחילת ההתייצגות, שיעורי התמותה בשנה היו 34.8% בקרב מטופלים עם לחץ דם סיסטולי הנמוך מ-85 מ"מ כספית , 29.0% עם לחץ דם סיסטולי 85-110 מ"מ כספית, 21.2% עם לחץ דם סיסטולי 110-140 מ"מ כספית ו-17.4% עם לחץ דם סיסטולי הגבוה מ- 140 מ"מ כספית. הבדלים אלו נטו להעלם בחודשים לאחר השחרור, ושיעור התמותה בשנה אחת עבור מטופלים ששרדו שישה חודשים לפחות לאחר השחרור מאשפוז לא השתנה באופן מובהק לפי הפרופיל הקליני או סיווג לחץ הדם הסיסטולי.

שיעורי התוצאים השלילים בקרב מטופלים עם AHF עודם גבוהים וקיימים הבדלים ניכרים בין מטופלים עם פרופיל קליני שונה ורמות שונות של לחץ דם סיסטולי. עם זאת, מטופלים ששרדו לפחות שישה חודשים לאחר השחרור מאשפוז מייצגים קבוצה אחידה יותר והתוצאים של מטופלים אלו לאחר שנה מושפעים פחות מהפרופיל הקליני או מלחץ הדם הסיסטולי בעת הקבלה לאשפוז.

מקור: 

Eur J Heart Fail. 2017 Oct;19(10):1242-1254. doi: 10.1002/ejhf.890. Epub 2017 Apr 30.
Clinical phenotypes and outcome of patients hospitalized for acute heart failure: the ESC Heart Failure Long-Term Registry.
Chioncel O1, Mebazaa A2, Harjola VP3, Coats AJ4, Piepoli MF5, Crespo-Leiro MG6, Laroche C7, Seferovic PM8, Anker SD9, Ferrari R10, Ruschitzka F11, Lopez-Fernandez S12, Miani D13, Filippatos G14, Maggioni AP15; ESC Heart Failure Long-Term Registry Investigators.

נושאים קשורים:  אי-ספיקת לב חדה,  מרשם ESC-HF-LT,  לחץ דם סיסטולי,  מיצג קליני,  בצקת ריאות,  הלם לבבי,  יתר לחץ דם,  אי-ספיקת חדר ימין,  תסמונת כלילית חדה,  אי ספיקת לב בלתי מפוצה,  שיעורי תמותה,  תמותה לאחר אשפוז,  מחקרים
תגובות