פרוביוטיקה 18.09.2017

פרוביוטיקה אינה מפחיתה היעדרות ילדים ממעונות יום עקב זיהומים

מתן יומי של משלב B animalis subsp lactis ו-L rhamnosus במשך שישה חודשים לא הפחית את מספר ימי ההיעדרות של ילדים בריאים ממעונות היום

מחקר ProbiComp לא מצא הבדל במספר ימי ההיעדרות ממעון יום בין ילדים שקיבלו טיפול בפרוביוטיקה לבין ילדים שקיבלו פלצבו על פני תקופה של 6 חודשים.

המחקר, שנערך בדנמרק באופן אקראי, כפול-סמיות ומבוקר-פלצבו, בחן במשך 6 חודשים את ההשפעה של מתן פרוביוטיקה לתינוקות בריאים בגילאי 14-8 חודשים על מספר ימי ההיעדרות ממעונות היום שבהם הם שוהים.

למחקר גויסו 290 תינוקות שחולקו לקבוצת טיפול בפרוביוטיקה וקבוצת פלצבו. הקבוצה שטופלה בפרוביוטיקה קיבלה כל יום שילוב של Bifidobacterium animalis subsp lactis ו-Lactobacillus rhamnosus במינון של 109 יחידות יוצרות-מושבות של כל חיידק במשך 6 חודשים. ההיעדרות ממעונות היום, תסמיני המחלה של התינוקות והביקורים אצל הרופא, תועדו על ידי ההורים מדי יום ומדי שבוע בשאלונים ממוחשבים.

החוקרים דיווחו כי חציון ימי ההיעדרות היה 11 ימים (טווח בין-רבעוני: 6-16 ימים) וכי ניתוח ITT - Intention To Treat לא הראה הבדל בין שתי הקבוצות (P=0.19). כמו כן, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות ביחס לתוצאות המחקר המשניות. קרי, מספר הילדים שאובחנו על ידי רופא עם זיהום בדרכי הנשימה העליונות או התחתונות, מספר הביקורים אצל הרופא, טיפולים אנטיביוטיים, האם היה שלשול וכמה זמן נמשך ומספר הימים שבהם הופיעו תסמיני צינון, חום, הקאות או מספר ימי ההיעדרות של המטפל מעבודתו.

לסיכום, המחקר שלעיל הראה כי מתן יומי של שילוב של B animalis subsp lactis ו-L rhamnosus במשך 6 חודשים לא הפחית את מספר ימי ההיעדרות של ילדים בריאים ממעונות היום שלהם.

מקור:

Laursen RP, Larnkjær A, Ritz C, Hauger H, Michaelsen KF, Mølgaard C. Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2017;1402

נושאים קשורים:  פרוביוטיקה,  אנטיביוטיקה,  צינון,  מחלות נשימה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות