מחקרים 22.02.2017

יוזמה רב מרכזית בארצות הברית לצורך שיפור איכות הטיפול בילדים המאושפזים עם CAP

תוכנית ההתערבות ICAP, בה לקחו חלק מרכזים רפואיים בארצות הברית, הובילה לעלייה בשימוש מושכל באנטיביוטיקה צרת טווח, ולירידה בשימוש במקרולידים, בעת הטיפול בילדים המאושפזים עם CAP

בשנת 2011 פרסמו האיגוד למחלות זיהומיות בילדים (Pediatric Infectious Diseases Society; PIDS) והאיגוד האמריקאי למחלות זיהומיות (Infectious Diseases Society of America; IDSA) הנחיות לטיפול בדלקת ריאות נרכשת בקהילה (CAP) בילדים, בהן הושם דגש על שימוש מושכל באנטיביוטיקה. עם זאת, יישומן של המלצות אלו במרכזים רפואיים בארצות הברית היה חלקי בלבד. על מנת לשפר את איכות הטיפול ולהטמיע את ההנחיות, נערכה תוכנית ההתערבות ICAPי(Improving Care in Community Acquired Pneumonia), שבין מטרותיה היו העלאת תדירות השימוש באנטיביוטיקות צרות טווח, הפחתה של 50% או יותר בשימוש במקרולידים בילדים, ושימת דגש על תהליך אבחנתי מדויק יותר על מנת להימנע מאבחנות כפולות (כדוגמת דלקת ריאות ואסטמה). במחקר רב מרכזי שנערך בארצות הברית ביקשו החוקרים להעריך את השפעתה של תוכנית ההתערבות על איכות הטיפול בילדים המאושפזים עם CAP.

תוכנית התערבות באמצעות סמינר ברשת (וובינר), נערכה במרכזים רפואיים שונים לצורך עידוד שימוש מושכל באנטיביוטיקה והעלאת המודעות לאבחנה כפולה של דלקת ריאות ואסטמה. נעשה שימוש בהדרכות עמיתים וביקורות פנימיות לצורך העלאת המוטיבציה לשינוי. מידע נאסף מרשומות רפואיות של חדרי המיון ומחלקות אשפוז וממכתבי שחרור, לפני ובעקבות תוכנית ההתערבות.

חמישים ושלושה בתי חולים נרשמו, וארבעים ושמונה (91%) השלימו את הפרויקט שנערך בין השנים 2014-2015. 3,802 רשומות רפואיות נבדקו לצורך המחקר, 1,842 טרם תוכנית ההתערבות ו- 1,960 לאחריה. השימוש החציוני באנטיביוטיקה צרת טווח בעקבות הפרויקט עלה ב- 67% בחדרי המיון, ב- 43% במחלקות האשפוז וב- 25% בעת מועד השחרור. השימוש במקרולידים פחת ב- 22% בחדרי המיון, וב- 27% במחלקות האשפוז. נראתה ירידה באבחנה כפולה של אסטמה ודלקת ריאות, אך השינוי לא נשמר לאורך תקופת המחקר.

החוקרים מסכמים כי טכניקות התערבות פשוטות ובעלות נמוכה, כולל הדרכות עמיתים וביקורות מוסדיות פנימיות, הובילו לעלייה בשימוש מושכל באנטיביוטיקה צרת טווח בטיפול ב- CAP בילדים במגוון רחב של מרכזים רפואיים שונים.

מקור:

Parikh, K., Biondi, E., Nazif, J., Wasif, F., Williams, D.J., Nichols, E. and Ralston, S., 2017. A Multicenter Collaborative to Improve Care of Community Acquired Pneumonia in Hospitalized Children. Pediatrics, p.e20161411.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות נרכשת בקהילה,  CAP,  ICAP,  תוכנית התערבות,  שימוש מושכל באנטיביוטיקה,  אנטיביוטיקה צרת טווח
תגובות