מחקרים 22.01.2017

האם סיגמואידוסקופיה מהווה בדיקת סקר מוצלחת לסרטן המעי הגס בעבור כלל האוכלוסייה?

לפי מחקר המתפרסם ב- BMJ, סיגמואידוסקופיה מהווה בדיקת סקר מוצלחת בעבור גברים ונשים צעירות יותר, אך לא בעבור נשים מעל גיל 60

קולונסקופיה, סיגמואידוסקופיה (צילום: אילוסטרציה)

בדיקות סקר לגילוי מוקדם ומניעה של סרטן המעי הגס נפוצות במדינות רבות, וגם בישראל. במספר מחקרים אקראיים רבי משתתפים, נמצא כי סקר באמצעות בדיקת סיגמואידוסקופיה גמישה הוביל להפחתה בהיארעות המחלה ובתמותה משנית לה. במחקר המתפרסם ב- BMJ, ביקשו החוקרים להשוות את יעילותה של בדיקת הסיגמואידוסקופיה כבדיקת סקר לסרטן המעי הגס בקרב גברים ונשים, ובקבוצות גיל שונות.

החוקרים ערכו ניתוח נתונים משותף ל- 3 מחקרים אקראיים גדולים -
the US Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian cancer screening trialי(PLCO),יthe Italian Screening for Colon and Rectum trial
(SCORE), ו- the Norwegian Colorectal Cancer Prevention trialי (NORCCAP). המשתתפים במחקרים אלו היו בגילאי 55-74 (PLCO),י55-64 (SCORE), ו- 50-64 (NORCCAP), וחולקו באופן אקראי לעבור בדיקת סקר יחידה באמצעות סיגמואידוסקופיה (במחקרי ה- SCORE וה- NORCCAP) שתי בדיקות (PLCO), או מעקב שגרתי (ללא כל בדיקת סקר).
התוצאה העיקרית שהוגדרה במחקר זה הייתה היארעות סרטן המעי הגס בחלוקה לפי מגדר, קבוצות גיל, ומיקום הגידול (פרוקסימלי או דיסטלי). התוצאה המשנית הוגדרה כתמותה משנית לסרטן המעי הגס, פרוקסימלי או דיסטלי, ובחלוקה לפי מגדר וקבוצות גיל.

כ- 287,928 משתתפים נכללו בניתוח הנתונים, מתוכם 115,139 היו בקבוצת הסקר, ו- 172,789 בקבוצת הביקורת. שיעורי ההיענות לבדיקות הסקר היו 58%, 63% ו- 87% למחקרי SCORE,יNORCCAP ו- PLCO, בהתאמה. משך המעקב החציוני היה בין 10.5-12.1 שנים. מניתוח הנתונים עולה כי בדיקת הסקר הובילה לירידה בהיארעות סרטן המעי הגס בגברים (RR 0.76; 95% CI 0.70-0.83) ובנשים (0.83; 0.75-0.92). לא נמצא הבדל מבחינת יעילותה של הבדיקה בגברים מתחת לגיל 60 או מעל לגיל 60, עם זאת בקרב נשים הבדיקה נמצאה כיעילה בעבור נשים בנות פחות מ- 60 (RR 0.71; 95% CI 0.59-0.84), אך לא בעבור נשים המבוגרות מגיל 60 (0.90; 0.80-1.02). בקבוצת הנסקרים, נראתה ירידה משמעותית בתמותה משנית לסרטן המעי הגס בקרב גברים בכל גיל, ונשים צעירות מגיל 60, אך לא בנשים מעל גיל 60. בניתוח נתונים שנאספו מקבוצות הביקורת, מצאו החוקרים כי גידולים דיסטלים (הניתנים לגילוי באמצעות סיגמואידוסקופיה) שכיחים יותר בגברים, ואילו שכיחותם של הגידולים הפרוקסימלים עולה עם הגיל, ממצאים שעשויים להסביר את יעילותה הפחותה של הבדיקה בקרב נשים מבוגרות.

החוקרים מסכמים כי סיגמואידוסקופיה גמישה עשויה להוות בדיקת סקר מוצלחת לאיתור מוקדם של סרטן המעי הגס בגברים ונשים צעירות יותר, אך לא בקרב נשים מעל גיל 60, בעבורן יש לשקול שימוש בבדיקות סקר שונות לצורך אבחון מוצלח יותר של גידולים פרוקסימלים.

מקור:

Holme, Øyvind, Robert E. Schoen, Carlo Senore, Nereo Segnan, Geir Hoff, Magnus Løberg, Michael Bretthauer, Hans-Olov Adami, and Mette Kalager. "Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials." Bmj (2017): I6673. Web.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  בדיקת סקר,  סיגמואידוסקופיה
תגובות