מחקרים 17.11.2015

פלורוקינולונים, דלקת הענביה ומחלות ראומטיות

במחקר רטרוספקטיבי טיפול פומי ברב הפלורוקינולונים לא נקשר לסיכון מוגבר לדלקת הענבייה (אובאיטיס) בפני עצמה אך כן למחלות ראומטיות סיסטמיות עם מעורבות עינית

פלורוקינולונים הם אחת הקבוצות האנטיביוטיות הנפוצות בשימוש קליני בקהילה, התכשירים הפומיים מיועדים לטיפול בדלקות בדרכי השתן, זיהומי מעי, זיהומים נשימתיים ומחלות רבות נוספות. בתוך כך מספר עבודות בשנים האחרונות קשרו בין השימוש בקינולונים לבין הארעות מוגברת של דלקת הענביה – אובאיטיס. בנסיון לאמת או להפריך את החשש חוקרים מפילדלפיה יזמו סקירה רטרוספקטיבית רחבה בה בחנו את הסיכון לאובאיטיס הנקשר לקינולונים מול הסיכון הנובע משימוש בתכשירים ביתא לקטמיים. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA OPHTALMOLOGY.

מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי התבסס על נתוני ארכיון של חברת ביטוח רפואית גדולה בארה"ב. הנתונים הוצלבו עם רשמים רפואיים של מרכזים אמבולטוריים מרחבי ארה"ב, מהם לוקט מידע אודות כל משתמש חדש בקינולונים או ביתא לקטמים פומיים (בין ינואר 2000 לינואר 2013) שהיה במעקב רפואי שנתיים לפחות טרם קבלת האנטיביוטיקה. נחקרים עם אבחנת עבר של אובאיטיס או מחלה סיסטמית העלולה להתבטא באובאיטיס לא נכללו במחקר. תוצאת המחקר העיקרית הייתה יחס הסיכון לאובאיטיס לאחר שימוש בפלורוקינולונים בהשוואה לשימוש בביתא לקטמים. הניתוח הסטטיסטי בוצע באמצעות רגרסיה רב משתנית על בסיס מודל הסיכונים של קוקס.

מ 4,387,651 חולים במסד הנתונים 843,854 בני אדם שנטלו קינולונים ו 3,543,797 מטופלים שקיבלו ביתא לקטמים נכללו בניתוח רב משתני סופי. תוך תקנון לגיל, מין ומוצא, לא נמצאה עדות לסיכון מוגבר לאובאיטיס בחלונות זמן של 30, 60 ו 90 ימי מעקב (טווח יחסי הסיכון 0.96-1.05, P>0.38, לכל ההשוואות). במעקב בן 365 ימים נצפתה עליה צנועה ביחס הסיכון לאובאיטיס בעוקבת הקינולונים – יחס סיכון 1.11 (95% רווח בר סמך 1.05-1.17, P<0.001). מוקסיפלוקסצין Moxifloxacin נקשר לסיכון מוגבר לאובאיטיס בכל נקודות הזמן (טווח יחסי הסיכון 1.47-1.75, P<0.001 לכל ההשוואות). ניתוח משנה הדגים סיכון דומה בעוקבת הקינולונים לאחר 365 ימי מעקב לאבחנת המשך של מחלות סיסטמיות המתבטאות באובאיטיס (טווח יחסי סיכון 1.46-1.96, 95% רווח בר סמך 1.42-2.07, P<0.001 לכל ההשוואות).

החוקרים מסיקים מממצאי המחקר כי טיפול פומי ברב הפלורוקינולונים אינו קשור לסיכון מוגבר לאובאיטיס בפני עצמה אך קיים קשר בין הקבוצה האנטיביוטית לבין מחלות ראומטיות סיסטמיות שמתבטאות באובאיטיס, כאן טמון, לדעת החוקרים, מקור ההטיה במחקרים קודמים.

מקור:

Sandhu H, Brucker AJ, Ma L, VanderBeek BL. Oral Fluoroquinolones and the Risk of Uveitis. JAMA Ophthalmol. Published online October 29, 2015. doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.4092.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אובאיטיס,  מחלות קולגן,  מחלות עיניים,  דלקת הענביה,  וסקוליטיס,  פלורוקוינולון
תגובות